Här är förra årets bästa arbetslivsböcker

2017-05-30

Det kommer en flod av böcker om arbetslivet. Här är de tre bästa från 2016, enligt Du&jobbets recensent.

Bland de böcker som recenserades i vår tidning Du&jobbet 2016, och vars innehåll du kanske skulle haft nytta av om du läst dem, är det några som i efterhand framstår som de mest givande. Utan att förringa de mer nischade böckerna väljer vi här ut tre med innehåll som kan intressera de flesta. De ska ses som i stort sett likvärdiga utifrån denna synvinkel.

Länkar till respektive bok hittar du till höger här på sidan.

Neuro-ledarskap av Katarina Gospic (Natur & Kultur).

Boken avhandlar på ett populariserat men fullt tillräckligt sätt några av vår hjärnas innersta och utvecklingsmässigt äldsta delar: amygdala och striatum och deras roll i hur vi hanterar utmaningar. De är säten för kampbeteenden – fly eller fäkta i sammanhang som utmanar oss, inte bara fysiskt. Härifrån utgår också det belöningssystem som ger oss tillfredsställelse om vi tar oss an och bemästrar sammanhanget och åstadkommer en lösning.

Boken, främst riktad till chefer men läsvärd även för andra, presenterades under rubriken Om nyttan av att behärska reptilhjärnan i jobbet, dvs att inte låta sig styras av aggression och ilska när situationer på arbetsplatsen går en emot.

Chefen som kom ut ur sitt rum av Nicolas Jacquemot (Natur & Kultur)

Boken tar upp de egenskaper hos chefer som bidrar till att vi får ut något av värde i arbetet annat än ersättning i pengar – delvis samma egenskaper vi söker hos andra, med vilka vi gärna upprätthåller relationer. Den tar också upp att sådana egenskaper – sociala färdigheter, förmåga till empati, att förstå och göra sig förstådd, optimistisk och medryckande attityd och konfliktlösningsförmåga – faktiskt går att öva upp.

Rubriken för recensionen var Stegvis mot gott ledarskap – här är nyckelegenskaperna och de råd om övningar som föreslås i boken kan både osäkra och alltför säkra chefer ha nytta av. Läser du boken i egenskap av anställd får du anledning att fundera över hur välavvägd din chef är i sin roll mellan ägarnas eller huvudmännens intressen och dina.

Handbok för handledare av Britt Johansson och Christin Olsson (Komlitt)

Trots den aktuella titeln och inriktningen mot introduktion och utbildning av nya arbetskamrater eller praktikanter är detta en bok som är mer allmänt användbar. Den innehåller viktiga pedagogiska rön, till exempel att verkliga situationer är bättre inlärningsgrund än texter. Den ger nyttiga tips för samtal, den diskuterar vilka faktorer som kan hindra eller blockera inlärningsförmågan och berättar hur man ger återkoppling när nykomlingen övar och prövar sina kunskaper.

Lättläst om konsten att lära andra det man kan var rubriken när boken recenserades, och det är i grunden en konst som, inför att den tillämpas, ger den som lär ut skäl att fundera över vad som är bäst sätt att göra det för just den här nykomlingen. Ska man börja med att skapa en trygg relation eller är det effektivare att direkt lära ut greppen? De olika modellerna presenteras.

//Du&jobbet, Jan Enqvist