Ge utrymme för hjärnvila

2022-09-15

VÄLMÅENDE Mentala tallriksmodellen ger ett tankestöd för att jobba med psykiskt välmående. Prata om hjärnans behov på arbetsplatsen, återhämtning kan inte sparas till helgen och semestern. Det råder hjärnforskaren Sissela Nutley som är aktuell med boken Hälsosegrar.

Vad är den mentala tallriksmodellen?

Sissela Nutley. Foto: Lina Eidenberg Adamo

– Det är ett tankestöd kring sju grundläggande behov som forskning har visat är viktiga för vårt psykiska välmående. Det handlar om sömn, motion, chilltid, aktivitet, relationer, hjärnvila och fokustid. Även om sömn och motion är de allra viktigaste delarna så behövs alla bitar i modellen för att vi ska må bra. Hur mycket vi behöver av vare del är individuellt. Har man ett väldigt aktivt arbete där man rör mycket på kroppen då kanske det finns större behov av återhämtning med chilltid. Har man ett kognitivt belastande arbete kan hjärnvilan vara extra viktig. Det behöver vara en balans mellan de olika delarna.

Varför behövs balans?

 
För att de olika delarna aktiverar vårt stressystem olika. Så det handlar om balanser mellan påfrestningar som finns i livet, där vi får stresspåslag, och sedan återhämtningen från den belastningen. En aktivitet är något som tänder din gnista, där du är i ett sammanhang där du känner meningsfullhet, får bidra och är ditt bästa jag. Chilltid är en kravlös syssla som får dig att känna lugn och ro.

Vad är hjärnvilans roll?

 
Hjärnvila är tid i frånvaro av underhållning och stimulans, när bara de egna tankarna får studsa omkring, ett slags dagdrömmande. Det innebär återhämtning för hjärnan i vaket tillstånd där andra områden i hjärnan aktiveras. Dessa områden hänger ihop med hantering av våra tankar och känslor. Här integrerar vi våra tankar om oss själva med våra intryck från omgivningen. Det är också i denna del av hjärnan som minnen och fantasier om framtiden bearbetas.  

 
Hjärnvila ger förutsättning att kunna ha en god relation till sig själv och till andra, att kunna hantera sina tankar och känslor, och kunna utforska perspektiv och ifrågasätta tankemönster.

 
Tyvärr är hjärnvila något som vi nästan vant oss av med sedan de smarta telefonernas intåg. Så fort vi känner minsta frustration och rastlöshet tar vi fram telefonerna. Vi tränar oss alltså inte i att befinna oss i det tillståndet särskilt mycket.

Hur kan mentala tallriksmodellen användas på en arbetsplats?

 
Samtala kring att detta är grundläggande behov som vi alla har och hur arbetsplatsen kan uppmuntra och hjälpa de anställda att integrera detta i sin arbetsvardag varje dag. Detta är inte bara något som kan hanteras på semestern eller helgen. Se över hur arbetsplatsen hanterar fokustid, stillasittande, rörelse och hjärnvila.

– Till exempel, så klarar vi bara av att hålla fokus i cirka 25 minuter. Skapa rutiner som uppmuntrar till rörelse efter 25 minuter så kan man bryta både negativa effekter av stillasittande och förbättra fokus. Och har medarbetarna ett jobb som kräver mycket tankeverksamhet – uppmuntra till att ta korta pauser med hjärnvila.  

Vad kan hända om vi inte tar hänsyn till hjärnans sju behov?

 
Då börjar kroppen bryta ned sig själv, bara några veckors brist på återhämtning kan vara tärande på vår hälsa. Vi får svårt att fokusera, tappar livsglädje, blir lättare sjuka och kan få psykosomatiska problem med huvudvärk och ryggont. Det är lättare att känna smärta när kroppen är i ett nedbrytande läge.

//ELSA FRIZELL, Du&jobbet

Läs fler artiklar om återhämtning:

Återhämta i småportioner och ofta

”Vi gör för lite av det som får oss att må bra”