31 mars 2023

Arbetsplatsens roll för psykisk hälsa

Digi Live
Den psykiska ohälsan ökar- vad kan vi göra på arbetsplatsen?

Vad kan vi göra på arbetsplatsen för att främja psykisk hälsa? Vad kan vi göra för att hjälpa när ohälsa uppstått? Vilken roll spelar ledare? Vad är goda exempel att inspireras av? Vad kan vi göra för oss själva och varandra? Varmt välkommen till en heldag där vi inspirerar, utbildar, berör och reflekterar kring en av vår tids stora hälsoutmaningar.

Psykisk hälsa är en resurs som ger oss möjlighet att både må bra men också uppnå vår fulla potential. Dess motsats, psykisk ohälsa påverkar vårt välbefinnande och vår förmåga att fungera i vardagen. Negativa känslor är en del av livet och i många fall kan vi både hantera och påverka dem. Men återkommande och/eller långvariga negativa känslor som ångest, depression, psykiska diagnoser samt utmattningssyndrom kräver större insatser. Och som med det mesta- med främjande och förebyggande insatser kan vi undvika eller minska den negativa påverkan problemen får. 

Den psykiska ohälsan fortsätter öka i Sverige och utöver lidandet är kostnaderna för det uteblivna arbetet är svindlande: Skandias beräkningar visar att siffran för 2022 landar på över 30 miljarder när kostnaderna beräknas för det arbete som uteblir på grund av psykisk ohälsa. Regeringen har lovat storsatsa både främjande och åtgärdande.  Alla krafter behövs och arbetsplatsen blir en avgörande arena.  

Under den här dagen har vi psykisk (o)hälsa på arbetsplatsen i fokus. Som deltagare får du ta del av både forskning, konkreta råd, tips och möjlighet att reflektera tillsammans med andra. Vi lever som vi lär och möjliggör för rörelse medan dina öron fylls med inspiration och kunskap. 

Varmt välkommen till en digital konferens där vi lever som vi lär! Vi fyller en heldag med en balanserad mix av rörelse och kunskap; för ett starkare och friskare svenskt arbetsliv.

Program

9.00-9.15 Inledning och välkomna
Ann-Sofie Forsmark, moderator

9.15-10.00 Vad skapar psykisk (o)hälsa på jobbet?
Sissela Nutley, doktor i neurovetenskap på Karolinska Institutet

10.00-10.10 Paus och ytterkläder på! 

10.10-10.15 Regeringens satsning på psykisk hälsa

10.15-10.30 Så kan du som (mötes)ledare leda samtal om psykisk (o)hälsa på arbetsplatsen
Samtal med Maria Martinsson och Åsa Wolgien Nilsson som hjälper organisationer att utveckla sitt arbetsmiljöarbete

10.30-10.50 Bryt stigmat kring att prata om psykisk ohälsa och sjukdom
Henrik Wahlström

10.50-11.10 Ledarskapets roll för psykisk hälsa
Stefan Söderfjäll, författare, organisationskonsult och Fil. Dr i psykologi

11.10 - 11.15 Paus och in till datorn igen 

11.20-12.00 Våga prata om och stötta vid psykisk ohälsa
Helen Reje, Always Mind

12.00- 13.00 Lunch 

13.00-13.05 Intro inför eftermiddagen

13.05-13.25 Att skapa en frisk arbetsplats: Så jobbar Stångåstaden
Malin Wettre, HR-chef Stångåstaden

13.25-13.45 Att skapa och vårda psykologisk trygghet- på riktigt!
Michael Swall, VD Pilotage Development AB

13.45 - 14.00 Goda samtal med Linn Lichterman från Mindshift
Linn Lichterman, Mindshift och Ann-Sofie Forsmark, moderator

14.00-14.30 Stresshantering- vikten av rätt återhämtning för psykisk hälsa, intervju med Niclas Almén
Niclas Almén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.

14.30-14.45 Reflektion, insikter och mitt och vårt nästa steg

15.00 Slut för dagen

Detta är en preliminär agenda, tider för dagen kan ändras.

Tid och plats
31 mars 2023
9.00-15.30
Digi Live
Pris

6 900 kr/person

Boka fem, betala för fyra!

Föreläsare
Ann-Sofie Forsmark
Ann-Sofie Forsmark
Moderator
Ann-Sofie Forsmark började sin bana inom hälsa och friskvård redan 1999 i London. Hon är förutom utbildad hälsocoach och hälsostrateg även civilekonom och ledarskapskonsult och har utbildat och rådgett såväl stora som små organisationer i strategiska hälsofrågor i många år. Hennes passion är att hjälpa människor att göra val och prioriteringar som möjliggör hälsa som en plattform att leva livet från. Ann-Sofie driver konsultorganisationen Oxy Group och podden Health for Wealth.
Sissela Nutley
Sissela Nutley
doktor i neurovetenskap på Karolinska Institutet
Sissela har doktorerat i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet och hur hjärnan påverkas av till exempel datoriserad träning eller vad vi ägnar oss åt på fritiden. Sissela har även arbetat som forskningschef på världens största utbildningsföretag Pearson. Sedan 2018 är hennes primära fokus föreläsningsverksamhet, skriva böcker och rapporter, och konsultera myndigheter (Skolverket, Statens medieråd), företag (exempelvis Spotify, Cygni) och skolor i deras verksamhetsutveckling. Hon är också drivande inom den ideella föreningen Arts & Hearts där vetenskap kombineras med underhållning.
Niclas Almén
Niclas Almén
leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.
Niclas Almén är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Han är även doktor psykologi och hans avhandling handlade om hur man kan hjälpa människor att förbättra sin hälsa och sitt välmående via att återhämta sig i vardagen, på jobbet och på fritiden. Niclas undervisar och forskar på Mittuniversitetet och på Uppsala Universitet. 2021 kom Niclas ut med boken ”Återhämtningsguiden. Må bra trots stress och press” som fått fantastiskt fina recensioner och används flitigt av människor som upplever mycket stress i livet. Inom ramen för sitt egna företag, KBT-psykolog Niclas Almén, hjälper han arbetsplatser att skapa förutsättningar för förbättrad återhämtning i syfte att skapa välmående, toppresterande och hållbara chefer och medarbetare.
Stefan Söderfjäll
Stefan Söderfjäll
Stefan är författare, organisationskonsult och Fil. Dr i psykologi med mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation.
Henrik Wahlström
Henrik Wahlström
Henrik har blivit en väldigt populär profil inom att våga prata om psykisk ohälsa. Han är kreatör och regissör och föreläser om att leva med bipolär sjukdom, om hur vi kan bli öppnare angående hur vi mår och vad vi alla har att vinna på det. Henrik brinner för att människor ska hitta stöd och våga berätta om sina problem.
Helena Reje
Helena Reje
Always Mind
Helena Reje är engagerad i ämnet psykiskt hälsa. Ämnet har alltid legat henne varmt om hjärtat men när hon 2012 förlorade sin färgstarka mamma i suicid föddes en stark inneboende kraft, att lära sig så mycket som bara möjligt om vårt psykiska mående. Och att överföra teorin till praktiken. ”Jag vill göra ämnet tillgängligt för alla, därför är det upp till mig att hitta sätt att tala och förklara på ett vis som så många som möjligt förstår”.
Michael Swall
Michael Swall
VD Pilotage Development AB
Micheal är VD på Pilotage Development AB och ska berätta hur de jobbar med psykisk hälsa i byggbranschen.
Åsa Wolgien Nilsson
Åsa Wolgien Nilsson
Åsa Wolgien Nilsson arbetar med strategiska och operativa arbetsmiljöfrågor, kompetensförsörjning samt ledarskap- och organisationsutveckling. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av metoder, arbetssätt och synsätt i olika roller och branscher. Åsa är en erfaren och uppskattade föreläsare samt har mycket goda kunskaper och erfarenheter i förändrings- och utvecklingsarbete.
Maria Martinsson
Maria Martinsson
Diplomerad förändringsledare
Maria Martinsson är specialist på internkommunikation och förändringsledning. Stödjer ledare när arbetssätt ska utvecklas eller förändras, och nya vanor etableras. Hjälper även yrkespersoner och förtroendevalda att hantera hot, hat och trakasserier i arbetet.
Malin Wettre
Malin Wettre
HR-chef Stångåstaden
Malin Wettre är HR- och Affärsstödschef och har lång erfarenhet av att arbeta med kultur och ledarskap som leder till ökat engagemang och välmående bland medarbetarna. Hon ser det som en affärskritisk fråga och som skapar framgångsrika företag.

Boka plats på konferensen