Fusk med F-skatt varnar Transport och Byggnads

2018-08-16

Det förekommer omfattande missbruk av f-skattesystemet på LO-förbundens avtalsområden. Anställda sägs upp och erbjuds att fortsätta med samma arbetsuppgifter som f-skattare, enligt LO-rapporten ”F-skattesystemets skuggor”.

Allt fler har sagts upp och ersatts med falska egenföretagare under de senaste fem åren, enligt rapporten, som bygger på en enkät till LO-förbunden. Men skillnaderna är stora. Missbruk av f-skattesystemet är vanligt på Transports, Byggnads och Musikernas områden, men förekommer inte på exempelvis Pappers arbetsplatser.

På IF Metalls avtalsområden är missbruket större på avtalsområden med verksamhet på byggarbetsplatser. Hos Kommunal finns problemen inom busstrafik, lantbruk och hushållsnära tjänster, däremot inte inom barn- och äldreomsorg. Av förbundens svar framgår att arbetsgivare anlitar egenföretagare i stället för att anställa.

Fenomenet har ökat under de senaste fem åren. Förmedling av arbeten genom digitala plattformar är inte stort på LO-förbundens avtalsområden. Företeelsen ökar dock på flera områden, särskilt inom bygg- och transportsektorn.

Även bland dem som jobbar tillfälligt i Sverige förekommer egenföretagande. Samma sektorer som rapporterar problem med missbruk av f-skattesystemet och falska egenföretagare har problem med falskt egenföretagande hos utstationerad arbetskraft. Det handlar framför allt om Byggnads och Transport gällande lastbilstrafik.

I Sverige finns ca 640 000 f-skatteregistrerade, förra året godkändes 55 000 nya f-skattare och 36 000 f-skattesedlar drogs in.