Fler drogtestar anställda, men många tester är osäkra

2019-10-29

Drogkontrollerna på våra arbetsplatser ökar. Men experten Magnus Nyqvist varnar för opålitliga testmetoder. Det finns också en osäkerhet om vad en arbetsgivare får göra om en anställd blir påkommen med narkotika i kroppen.

Under hösten har företrädare för fack och arbetsgivarorganisationer slagit fast att drogerna ökar på våra arbetsplatser. Till TT, Tidningarnas telegrambyrå, sa IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic att han under det senaste året haft fler drogrelaterade frågor på sitt bord än under de 16 föregående åren sammanlagt.

Även Anders Weihe, chefsjurist på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, anser att drogerna blivit vanligare på arbetsplatserna.

– Det har blivit ett större problem i flera mindre och mellanstora städer där ofta produktionsenheterna ligger. Det förekommer både bruk och försäljning på arbetsplatserna i större utsträckning, säger han till TT.

Organisationen Alna som ger råd, stöd och utbildning om missbruksproblem är inte lika övertygade om att drogerna blivit markant vanligare på jobbet.

Magnus Nyqvist

Det finns en statistiskt säkerställd uppgång i cannabis-användningen, säger Magnus Nyqvist, områdeschef på Alna. Hans organisation upplever även att de slumpmässiga drogtesterna på arbetsplatserna blivit vanligare, vilket rimligen leder till att fler blir påkomna med narkotiska preparat i kroppen.

– Jag möter oftare frågor om slumpmässiga drogtester från både privat och offentligt håll. Jag har ingen statistik på det men jag tror att det blivit vanligare med sådana tester, säger Magnus Nyqvist, områdeschef på Alna.

Magnus Nyqvists uppfattning förstärks av statistik från Karolinska universitetssjukhusets laboratorium. Där har man sett en fördubbling av antalet drogtester på arbetsplatserna sedan 2015, även om del av ökningen kan förklaras med att sjukhuset tagit marknadsandelar från andra aktörer som genomför den här typen av tester.

Andelen positiva testsvar har också ökat något, från runt fyra procent 2014 till fem procent 2018.

En ökad acceptans för narkotika, framförallt cannabis, i samhället spelar sannolikt in. Fortfarande är det dock bara en bråkdel som använder narkotika i jämförelse med antalet som befinner sig i riskzonen för missbruk på grund av sitt alkoholdrickande.

Samtidigt vill inte Magnus Nyqvist förminska problemen med narkotiska preparat. Och för chefer och arbetsgivare är det ingen lätt situation att hantera om en anställd blir påkommen med spår av droger i kroppen.

Dels har den anställde gjort en olaglig handling genom att använda drogen, dels kan det uppstå säkerhetsrisker på jobbet om man är påverkad.
– Sedan är det också ett problem att den anställde genom köpet av drogerna har kriminella kontakter. Det skulle kunna leda till en utpressningssituation eller liknande situationer som påverkar säkerheten.

Magnus Nyqvist tror också att frågan blivit mer aktuell för att det finns en osäkerhet kring vad en arbetsgivare får göra om en anställd är drogpåverkad på jobbet.

Många arbetsgivare väljer att avskeda medan till exempel IF Metall menar att arbetsgivarna behöver ta ett större rehabiliteringsansvar för dem som blivit påkomna med ett förbjudet ämne i kroppen.

Sannolikt har frågan också kommit upp till diskussion för att det saknas tydlig rättslig praxis kring drogpåverkade anställda. Enligt Magnus Nyqvist finns det inga domar i Arbetsdomstolen som ger tydlig vägledning i frågan.

En arbetsrättsjurist han varit i kontakt med menar dock att det sannolikt inte räcker med enbart ett positivt provsvar för att man ska ha rätt att avskeda en anställd.

Flera drogtester som finns på marknaden (ofta handlar det om urin- eller salivprov) är inte heller tillförlitliga, fortsätter Magnus Nyqvist. Ofta handlar det om så kallade snabbtester där man får ett direkt svar. De stora, etablerade aktörerna inom Företagshälsovården använder dock tillförlitliga tester, säger han.

– Det som är viktigt i det här sammanhanget är att man hanterar proverna på ett arbetsrättsligt godkänt sätt. Och där saknas det ibland kunskap om vad som gäller.

Darko Davidovic på IF Metall menar att många av de drogrelaterade ärenden han stöter på handlar om personer som självmedicinerar, antingen beroende på smärta eller ADHD-relaterade problem.

//OSCAR MAGNUSSON