Ett år med OSA föreskriften - så har arbetsmiljöarbetet påverkats

2017-03-31

De nya OSA-föreskrifterna, som nu fyller ett år, har haft betydelse för arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket har vid 1700 tillfällen krävt bättre arbetsmiljö med hänvisning till dem, enligt vår tidning, Du&jobbets genomgång. Men mer återstår att göra.

När Unionen skickade en enkät till sina arbetsmiljöombud ansåg var tredje att företag jobbade för lite med frågor som ohälsosam arbetsbelastning. Det är oacceptabelt att inte fler arbetsgivare jobbar förebyggande, kommenterar Unionens ordförande Martin Linder.

Vart tredje arbetsmiljöombud som svarat på enkäten anser att arbetsgivarna i för låg grad förebygger ohälsosam arbetsbelastning och säkerställer att cheferna är välinformerade. Chefer har en nyckelroll för att den psykosociala arbetsmiljön ska bli bättre.

-Vi ser att där cheferna har sådan kunskap är arbetsmiljön bättre. De nya reglerna är ett proaktivt och modernt verktyg som måste användas och Unionen är gärna med och bidrar till det på arbetsplatserna, säger Martin Linder till Unionens webb.

Inte heller ombuden själva är så uppdaterade på de nya reglerna. Var tredje anser sig ha dåliga eller mycket dåliga kunskaper om de nya föreskrifterna.

OSA-föreskrifterna är en precisering av arbetsmiljölagen och säger bl.a. att:

- Chefer ska veta hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.
- Chefer ska se till att arbetsbelastningen och arbetstiderna inte är sådan att anställda blir sjuka.
- Arbetstagarna ska veta hur de ska prioritera om det inte finns tid till att utföra alla uppgifter.
- Anställda ska kunna få stöd efter särskilt påfrestande arbetsuppgifter.