Deltidsjobbare – en vinst för jobbet

2018-03-20

Småbarnsföräldrar som går ner i tid blir sällan av med arbetsuppgifter i motsvarande grad. Det innebär en ren vinst för arbetsgivaren, anser fackförbundet Unionen.

Unionen har frågat drygt 2000 av sina medlemmar, privatanställda tjänstemän, om deltidsarbete. En tung slutsats i rapporten är att bara knappt tre av tio föräldrar som väljer att gå ner i tid på grund av små barn upplever att arbetsmängden minskat i motsvarande mängd. Bland de övriga är en del osäkra och fyra av tio säger att arbetsmängden inte minskat i samma omfattning som arbetstidsförkortningen.

– Om man inte får en anpassad arbetsbörda så innebär det i praktiken att arbetsgivaren betalar mindre för samma arbete. Det blir en ren vinst för arbetsgivaren medan tjänstemannen får betala i form av ökad stress, säger Marina Åman, andre vice ordförande för Unionen.

Unionen menar att arbetsgivarna måste bli bättre på att skapa föräldravänliga arbetsplatser. En arbetstidsförkortning är ofta känd i god tid och innebär att arbetsgivaren ska hinna planera om i arbetsfördelningen på kontoret. Om inget händer får den anställde ställa krav, säger Marina Åman.
– Då får man se till att få svar på frågor som: Vad ska jag sluta göra? Vem ska jag lämna över till? Får man inte gehör får man vända sig till oss i facket.

Rapporten visar också att bland privatanställda män (25-54 år) som har barn är det ytterst få som går ner i tid, runt fem procent. Det innebär faktiskt att det är en högre andel av kvinnorna och männen i samma ålder utan barn som jobbar deltid (16 respektive 7 procent).

27 procent av alla kvinnor med barn jobbar deltid. Andelen har minskat en del under de senare åren.

Läs hela rapporten här.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON