Chefer i kvinnobranscher leder många

2016-09-14

Chefer inom vård, omsorg och socialt arbete ansvarar ofta för mer än dubbelt så många anställda som chefer i andra sektorer. Det framgår av en rapport som granskat chefers villkor.

Enligt rapporten har chefer i kvinnodominerade branscher, som vård, omsorg och socialt arbete, ansvar för flest medarbetare på arbetsmarknaden. I genomsnitt rör det sig om 30 anställda. Därefter kommer utbildningssektorn – också kvinnodominerad, med 27 medarbetare per chef.

Med undantag för transportsektorn, med i snitt 23 anställda per chef, är det mer än dubbelt så många som i andra branscher. I byggbranschen går det 14 anställda per chef, i fastighetsverksamhet 10 per chef och information/kommunikation 7 anställda per chef.

De stora personalgrupperna påverkar verksamheten negativt och ökar risken för sjukskrivningar, enligt en kunskapsöversikt, gjord av Klara Regnö, forskare vid Göteborgs universitet och Mälardalens högskola, på uppdrag av fackförbundet Vision.

För cheferna innebär de stora arbetslagen att de administrativa uppgifterna ökar. Kontrollen över arbetet minskar, cheferna blir mer missnöjda med arbetet, samtidigt som stressen ökar.

För personalen leder stora personalgrupper till ökat missnöje med chefen. Andra följder är högre personalomsättning och mer problem i arbetsgruppen, enligt översikten.

Vård, omsorg och socialt arbete är inte särskilt lämpade att organiseras med stora grupper av medarbetare och få chefer, enligt forskningen. Det kan också få konsekvenser för kvaliteten i arbetet. Det finns exempel från sjukhusstudier där stora grupper anställda per chef har ett samband med fler incidenter i vården och fler missnöjda patienter. Andra studier visar på minskad arbetstillfredsställelse, ökad stress och överbelastning bland både chefer och medarbetare.

//Du&jobbet