Arbetsmiljön i fokus efter pensionsbesked

2018-02-08

Den lägsta pensionsåldern ska höjas till 64 år. Nödvändigt, menar de flesta. Men flera fack anser att det krävs bättre arbetsmiljö i fysiskt slitiga jobb för att det ska vara möjligt.

Den blocköverskridande pensionsgruppen i riksdagen presenterade nyligen en ny överenskommelse kring framtidens pensioner. Överenskommelsen omfattade många delar men centralt är att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs stegvis från dagens 61 år till 64 år 2026. Även rätten att stanna kvar på en arbetsplats höjs från dagens 67 till 69 år 2023.

Överenskommelsen har fått blandade reaktioner. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är i huvudsak positiva. Niclas Lindahl, förhandlingschef, anger tre skäl.

– Den enskilda individen får bättre pension, kompetensförsörjningen inom kommuner och landsting underlättas och det blir bättre förutsättningar att finansiera välfärden, säger han.

Inom SKL:s verksamhetsområde finns sjukvård, äldreomsorg och förskolor, arbetsplatser där många har fysiskt krävande jobb. För att klara högre pensionsålder kommer det att krävas anpassningar på många av dessa jobb, menar Niclas Lindahl.

– I alla yrken kanske man inte ska göra exakt samma sak när man är 65 år som när man är 20. Man måste anpassa arbetet utifrån var och ens förutsättningar för att möjliggöra ett längre arbetsliv.

Niclas Lindahl ger inga exempel på hur en anpassning för en 63- eller 65-åring kan se ut. Man får titta individuellt på de arbetsmoment som är svårast att göra för en äldre medarbetare, säger han. Han tror också att det kommer att bli viktigare med vidareutbildning i olika former.

Både forskare och flera fackförbund har uttryckt oro för den höjda pensionsåldern. IF Metall menar att det behövs bättre företagshälsovård och större möjligheter till sjukersättning om man inte orkar de sista åren fram till pensionen. Flera fack pekar också på att bättre arbetsmiljö kommer att vara en förutsättning om man ska få folk att jobba längre. Klyftorna mellan hög- och lågutbildade riskerar också att öka, menar 54 forskare på Svenska Dagbladets debattsida. De tar även upp den diskriminering som finns mot äldre på arbetsmarknaden, och som man måste komma tillrätta med.

Även Svenskt Näringsliv har kritiserat pensionsöverenskommelsen. Deras invändning gäller framförallt att rätten att stanna kvar på sitt arbete höjs från 67 till 69 år.

– Att ge redan anställda en ensidig rätt att stanna kvar i arbete till 69 år gör det svårare för äldre personer att få tillsvidareanställningar, säger vd:n Carola Lemne i en kommentar.

Organisationen vill i stället se att möjligheten att avsluta en anställning från och med 67-årsdagen blir obegränsad i tid.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON