Allt fler sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa

2017-03-28

På fem år har antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser fördubblats. Främst är det kvinnor som blivit sjukare. Psykiatriska diagnoser utgör nu 45 procent av alla pågående sjukskrivningar.

Det finns stora skillnader i sjukskrivningsmönster mellan regioner och län för just psykiatriska diagnoser. Dalarnas län har högst och Norrbottens län har lägst andel psykiatriska diagnoser. Det visar nya uppgifter från Försäkringskassan.

-Det finns ett utrymme att göra mer lika, bli mer förutsägbar, och på så sätt förbättra förutsättningarna för återgång i arbete. Här vilar ett stort ansvar på hälso- och sjukvården i alla delar av landet, kommenterar Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Närmare hälften av de sjukskrivna kvinnorna i landet i slutet av 2016 var inte på jobbet på grund av en psykiatrisk diagnos, som är kvinnors vanligaste diagnos. Kvinnor jobbar i högre grad i sk kontaktyrken inom vård, skola, omsorg, där sjukfrånvaron brukar vara hög.

-Vi vet att det är kvinnor i kontaktyrken hos offentliga arbetsgivare som har högst sjukfrånvaro. Arbetsgivarna är de som kan anpassa arbetsplatserna för att förebygga.

I Du&jobbet 1/2017 finns en analys om orsakerna till kvinnors högre sjuktal. Den visar bl a att könskillnaderna uppstod på 1980-talet, före dess var männen sjukare. På 80-talet tog sig kvinnor i högre grad ut på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan män och kvinnor ökar när första barnet föds. En återkommande förklaring är kvinnors större ansvar för familjen. Sverige tillhör länderna i Europa med allra störst andel kvinnor i förvärvsarbete

I dagsläget får kvinnor i snitt sjukpenning under 14 dagar per år, mot 7 för männen.

//Du&jobbet, Eva Berlin