LO, Svenskt Näringsliv och PTK (som företräder privatanställda tjänstemän) har enats om en satsning på 75 miljoner för utbildningar i arbetsmiljö fram till år 2023. Stödet ska gå till både arbetsplatser som domineras av arbetare och arbetsplatser med majoriteten tjänstemän.

Målsättningen är att satsningen ska leda till större samsyn kring vilka lagar och regler som gäller för arbetsmiljön, och i förlängningen ett större samförstånd i arbetsmiljöarbetet.

En tidigare satsning 2016 med liknande inriktning blev mycket efterfrågad, enligt ett pressmeddelande från PTK.

Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari nästa år. Utbildningstillfällena ska fördelas jämnt mellan chefer och skydds- och arbetsmiljöombud.

//OSCAR MAGNUSSON, Du&jobbet