100 000 skyddsombud saknas på arbetsplatserna

2016-11-11

Det saknas minst 100 000 skyddsombud på landets arbetsplatser. Och många av dem som tagit på sig uppdraget hindras och trakasseras.

Enligt SCB finns det 143 880 arbetsställen i Sverige med minst fem anställda, som enligt arbetsmiljölagen skulle ha skyddsombud. Men antalet ombud har minskat och är nu cirka 96 000.

Skyddsombuden finns därmed allt på färre arbetsställen. De saknas på små arbetsplatser, men också på skyddsområden inom de större. LO, TCO och Saco-ombuden täcker sammantaget omkring 25 000-30 000 arbetsplatser av de knappt 144 000, enligt en kommande rapport till EUs arbetsmiljöbyrå.

Det finns alltså skydds- eller arbetsmiljöombud på högst 20 procent av alla ställen där de egentligen borde vara. En kraftig minskning sedan en kartläggning från 2004 då täckningsgraden var 25 procent. På de allra minsta arbetsplatserna är de ännu färre. Det betyder att minst 100 000 arbetsplatser saknar skyddsombud.

Enbart inom LO har antalet skyddsombud bara på de senaste fyra åren minskat med cirka 5 000 till 59 492, motsvarande 8 procent. Medlemsantalet har också sjunkit under perioden, men bara med 3 procent.

Uppdraget har också blivit tuffare. Nära vart tredje skyddsombud hindras i sitt uppdrag och drygt vart tionde har trakasserats. Det framgår av en enkät som LO genomfört. Vanligast med trakasserier är det inom Hotell- och restaurangfacket (19 procent). Störst andel som hindras finns inom Transport (46 procent).

//Du&jobbet