Kommande nätverksträff i november! - Bättre möten / arbetsplatsträffar Sthlm 20171130

Arbetsmiljöarbete handlar om samverkan, något som kräver bra och utvecklande möten för att leda framåt. Komplexa bakomliggande strukturer med olika intressen och synpunkter kan försvåra möteshanteringen. Dåliga möten är i sig en stressfaktor och kan därmed också bli ett eget arbetsmiljöproblem.

Läs mer om nätverksträffen här!