Kommande nätverksträff 14 mars! - Hantera skadligt bruk på arbetsplatsen

Hur kan du agera och arbeta förebyggande istället för att reagera först när någon kommer påverkad till jobbet? Ett sätt är att gå från att tänka missbruk och beroende till att tänka utifrån ohälsa och skadligt bruk.

Läs mer om nätverksträffen här!