30-31 maj 2023

Arbetstidernas konferens,
11 timmars dygnsvila
– hållbart, hälsosamt; hur?

Digi Live eller Stockholm
Heltidsfrågan har länge varit en het potatis och (o)hälsosamma scheman har i många kommunala verksamheter kommit att bli något av ett skällsord. Det har stormat rejält kring den svenska modellen för EU:s arbetstidsdirektiv och Sveriges största kollektivavtal har kritiserats för att inte leva upp till grundreglerna. Det här är konferensen som belyser myntets båda sidor och går från problembild till lösning!

Arbetstidsdirektivet är en rättighetslagstiftning som bygger på att arbetstagarna ska ha ett skydd; ett skyddsdirektiv för individens hälsa och säkerhet. Direktivet ska implementeras i nationell lagstiftning, men måste tolkas och anpassas i varje respektive land. I Sverige har vi den svenska modellen där lagstiftningen utgör grunden, men där facket och arbetsgivarna har rätt att, genom kollektivavtal, anpassa efter sin sektor eller bransch. Hur ska man lyckas med att ge arbetstagarna det de vill ha och samtidigt följa direktiven för vad de behöver? Vad händer när det misslyckas? 

För en tid sedan skickade EU-kommissionen ett brev till Sveriges regering; något som Arbetsmarknadsdepartementet ville att Kommunal skulle svara på. I brevet uttryckte kommissionen att det kollektivavtal som Kommunal har med SKR – som dessutom råkar vara Sveriges största kollektivavtal – inte lever upp till minimireglerna i arbetstidsdirektivet gällande regler kring dygnsvila. Hur kunde det bli så här? 

Arbetstidernas konferens består av två dagar fyllda med spännande och mångfacetterat innehåll! Inledningsvis möter vi Kommunal som bringar klarhet i vad det är som skett, hur det kunde bli så och vad det nya regelverket innebär. Vi låter forskningen belysa hur vi bäst leder i en schemaförändring, vilka för- respektive nackdelar som finns med centralstyrning och vad som egentligen menas med ett hälsosamt schema. Konferensen bjuder på goda praktiska exempel från verksamheter som får det att fungera – och avslutas med verktyg för att hantera de utmaningar som finns med heltidsresan. 

Varmt välkommen! 

Programinnehåll

Dag 1

8.30-09.00 Digital incheckning

09.00-09.15 Inledning

09.15-10.00 Rätt till vila och återhämtning 
Summering av det nya regelverket för dygnsvila på kollektivavtalet med SKR och Sobona. Hur har förhandlingarna gått och hur hamnade vi ens i att det behövde bli en förhandling?
David Atterling eller Hampus Andersson, Förbundsombudsman Kommunal

10.00-10.10 Paus

10.10-11.00 Vad är fördelar och nackdelar med centralstyrning? 
Vad finns det för fördelar och nackdelar med att bemanna och schemalägga längre ifrån avdelningen? Hur påverkar det ledarskapet och medarbetarskapet? 
Johan Hansson, Seniorkonsult och forskare Institutet för personal & företagsutveckling

11.00-11.20 Paus

11.20-12.30 Hur leder man i en schemaförändring? 
Att ändra ett schema eller att gå från 9 timmar dygnsvila till 11 timmars dygnsvila ställer stora krav på kompetent förändringsledning. Hur leder man i en förändring på ett framgångsrikt sätt? Där både arbetsgivare och arbetstagare blir nöjda och hållbara? Vilka delar ingår i en förändringsresa som man bör känna till som ledare? Vilket motstånd kommer man möta och hur bemöter man det? 
Johan Hansson, Seniorkonsult och forskare Institutet för personal & företagsutveckling 

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.10 Så här jobbar vi med bemanningen och schemaläggningen. Praktiskt gott exempel från Partille kommun. 
I Partille har man tagit fasta på forskningen som finns om hållbar arbetstidsförläggning och de har hållt fast vid 11 timmars dygnsvila. Vad har de mött för respons från medarbetarna? Hur har de bemött de? Hur har resan sett ut? 
Sofia Rångeby, bemanningscontroller Partille kommun

14.10-14.55 Vad är skyddsombudens roll i en schemaförändring? Vad står i arbetsmiljölagen om arbetstider? Hur påverkas arbetsmiljön? I OSA föreskriften förekommer regler om arbetstidens förlängning och i OSA står det att man inte ska påverkas av ohälsa. Vad står i egentligen i OSA? Vad är skyddsombudens roll i förhållande till den fackliga organisationen? Vad kommer först livet och hälsan eller lönen och arbetstillfällen?
Maria Steinberg, Docent i arbetsmiljörätt

14.55-15.15 Paus

15.15-16.00 Arbeta på ett framgångsrikt sätt tillsammans med facket
Både samarbete med ekonomin och facket är framgångsfaktor för att det ska bli det bästa av alla världar. Hur gör man för att få ett bra samarbete med facket? Hur har Partille och Kommunal gjort? 
Sofia Rångeby, bemanningscontroller Partille kommun och person från Kommunal

16.00-16.15 Avslutning

Dag 2

08.30-09.00 Digital incheckning

09.00-09.15 Inledning dag 2

09.15-10.00 Hälsa och säkerhet vid skiftarbete – evidens, praktik och utmaningar 
Vilken evidens finns det bakom riktlinjerna för schemaläggning? Hur får vi till hållbara arbetstider i praktiken och vilka möjligheter och utmaningar finns det med ett individuellt schemaplanering system? Hur kan man medarbetare, bemanningsassistenter, avdelningschefer tillsammans uppnå hållbara arbetstider och vad innebär en systemsyn?
Anna Dahlgren, Docent och forskargruppsledare för forskargruppen ”Arbetstider, återhämtning och säkerhet”, Karolinska Institutet.

10.00-10.20 Paus

10.20-11.30 Konkreta utmaningar med heltidsresan och alternativa sätt att hantera dem
Myrna Palmgren, Arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.20 Strategier för återhämtning vid oregelbundna arbetstider – individ och organisation 
Vilka faktorer styr hur återhämtning i relation till olika arbetstider? Hur kan man som individ och organisation arbeta för att främja återhämtning i relation till arbetsrelaterad stress och oregelbundna arbetstider? Vad innebär återhämtningsparadoxen på individ och organisationsnivå?
Anna Dahlgren, Docent och forskargruppsledare för forskargruppen ”Arbetstider, återhämtning och säkerhet”, Karolinska Institutet.

13.20-13.30 Paus

13.30-14.30 Arbetstidslagen och juridiken kring arbetstider
När får man göra undantag utifrån arbetstidslagen och arbetsdirektivet? 
I arbetstidslagen står det minst 11 timmars dygnsvila på en 24 timmarsperiod, hur är det utformat och vad menar man i arbetstidsdirektivet? Hur ska arbetsgivarens tolka lagen och bestämma när det är dygnsbryt? Hur ser rättspraxis ut? Hur ska man tolka lagen i praktiken?
John Wahlstedt, Tidigare chefsjurist och Arbetsrättschef vid Svenskt Näringsliv

14.30-14.50 Paus

14.50-15.45 Det går visst att lyckas!! 
(Utan hatgrupper på Facebook, manifestationer och att bemanningshandböcker bränns…) 
Myrna Palmgren, Arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland

15.45-16.00 Avslutning

 

Tid och plats
30-31 maj 2023
Digi Live eller Stockholm

Digi Live - Som om du vore på plats. Delta på konferensen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm - För dig som vill mötas i en konferenslokal. Konferensen arrangeras på F7 Möten & konferens, Fleminggatan 7. 

 

Vi kommer att kontakta dig efter anmälan angående om du vill delta digitalt eller i Stockholm.

Pris

9 900 kr/person

Är ni flera från samma arbetsplats?
Frågan gäller många och därför erbjuder vi ett bra pris för att fler från just din arbetsplats ska kunna gå:

1 pers. 9 900 kr/st.
2 pers. 7 500 kr/st.
3 pers. eller fler 6 900 kr/st.

Kontakt
Madelene Karlsson
Madelene Karlsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om konferensen.
Föreläsare
Myrna Palmgren
Myrna Palmgren
Arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland
Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsfrågor hos Östergötlands läns landsting och SOS Alarm. Myrna har konsulterfarenhet från en mängd olika verksamheter och har forskat inom transport och flygindustrin. Hon utnämndes till Årets kommunalekonom 2012. Bland annat med motiveringen: ”Hon har på ett föredömligt sätt satt optimering, produktions- och bemanningsplanering samt kapacitetsplanering på kartan inom den kommunala verksamheten”.
Johan Hansson
Johan Hansson
Seniorkonsult och forskare
Johan Hansson är ekonomie doktor från Stockholms Universitet och seniorkonsult vid IPF sedan 2009. Han arbetar inom områden som organisationsutveckling och förändringsledarskap, beslutsfattande, organisationsstruktur, målstyrning, grupper och gruppdynamik, motivationsteori m.m. För närvarande är Johan bl.a.verksam som forskare i forskningsprojekt för Trafikverket om styrning och motivation.
Maria Steinberg
Maria Steinberg
Docent i arbetsmiljörätt
Maria är en av Sveriges främsta experter på skyddsombudens roll och på arbetsmiljörätt. Hon är författare till böckerna Skyddsombud i allas intresse och Skyddsombudsrätt. Foto: Mikael Steinberg
John Wahlstedt
John Wahlstedt
Tidigare chefsjurist och Arbetsrättschef vid Svenskt Näringsliv
John är en av de mest kunniga i Sverige när det gäller arbetstidsregler. Han var nationellt ansvarig för frågor om arbetstid, som förhandlare för Sverige vid översynen av EUs arbetstidsdirektiv.
Hampus Andersson
Hampus Andersson
Utredare Avtalspolitiska enheten, Kommunal
Hampus arbetar som utredare med särskild inriktning mot arbetstider på fackförbundet Kommunal.
Anna Dahlgren
Anna Dahlgren
Docent och forskargruppsledare för forskargruppen ”Arbetstider, återhämtning och säkerhet”, Karolinska Institutet.
Anna Dahlgren PhD, är Docent vid Institutionen för klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet. Doktorerade 2006 inom arbetspsykologi och har sedan dess forskat om arbetstider, stress, återhämtning och säkerhet inom olika yrkesgrupper. Anna Dahlgren leder forskargruppen ”Arbetstider, Återhämtning och Säkerhet” vid Karolinska Institutet. Forskargruppen bedriver olika forskningsprojekt om arbetstider och återhämtning inom sjukvården. https://ki.se/cns/anna-dahlgrens-forskargrupp
Sofia Rångeby
Sofia Rångeby
Bemanningscontroller Partille kommun
Veronika Kihlberg
Veronika Kihlberg
Facklig företrädare/ barnskötare
Jonas Carlberg
Jonas Carlberg
Moderator
Jonas kommer att vara moderator för konferensen och har erfarenhet av att guida publiken genom samtalet. Jonas är styrelseordförande för flera bolag inom HR-fältet och arbetar idag med att utveckla och investera i företag. Jonas har stor erfarenhet av att implementera större förändringar i organisationer.

Boka plats på konferensen