Arbetsmiljörätt i Norden och Europa

Fler och fler verksamheter har styrning eller bolag i utlandet. Det är ofta svårt att veta hur beslut ska fattas för att inte hamna i konflikt med juridiken kring arbetsmiljörätt i andra länder. Vad är gemensamt och vad skiljer sig åt?

Beskrivning

Vår svenska lagstiftning påverkas av direktiv som fattas i EU. Det är sedan upp till varje land att tillämpa och omsätta direktiven genom nationell rätt. Dessutom reglerar inte EU-direktiv allting. Därför skiljer sig reglerna ibland åt inom EU, liksom naturligtvis mellan EU-länder och stater utanför EU.

För att kunna fatta rätt beslut om arbetsmiljön, som inte strider mot rådande lagstiftning i landet det gäller, behövs kunskap och kompetens inom området. Även om bolaget har möjlighet att kalla in specialister kan det vara bra att själv besitta kunskaper inom området för att ställa rätt frågor till specialisten. Det är dessutom bra att själv på ett tidigt stadium kunna bedöma om ett förslag går att genomföra eller om det strider mot rådande lagar.

En heldagsutbildning med teoretisk inriktning som belyser hur arbetsmiljörätten ser ut i Norden och Europa. Deltagarna är välkomna att ta med sig egna frågor och exempel från sina egna verksamheter. 

Innehåll

I vår utbildning Arbetsmiljörätt i Europa och Norden ges du som deltagare övergripande kunskaper om arbetsmiljörätten i såväl Norden som Europa. Kursen ger dig som deltagare förståelse för eventuella hinder vid nyetableringar. Och för hur beslut som rör befintlig personal och deras arbetsmiljö ska fattas.  Vad skiljer länderna åt och vad är gemensamt?

Genom dessa kunskaper får du även förståelse för hur utländska chefer som är stationerade i Sverige resonerar. Du får lättare att argumentera och diskutera med dem.

Följ med oss på en lärorik dag utanför landets gränser!

Föreläsare
Maria Steinberg - Docent i arbetsmiljörätt
Maria Steinberg - Docent i arbetsmiljörätt
Maria är en av Sveriges främsta experter på skyddsombudens roll och på arbetsmiljörätt. Hon är författare till böckerna Skyddsombud i allas intresse och Skyddsombudsrätt. Foto: Mikael Steinberg
Utbildningsnivå
Medel
Pris
4 500 kr/person
Omfattning
En heldag
Kurstillfällen

Passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Kundtjänst utbildningar
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Lär dig fatta beslut som inte hamnar i konflikt med juridiken kring arbetsmiljörätt i Norden och Europa.