26-26 april 2024

Schemaläggning av 11-timmars dygnsvila
- vi lär dig hur!

Digital livekurs
EU-kommissionen har skärpt kraven gällande 11 timmars dygnsvila och kräver att Sverige följer EU:s arbetstidsdirektiv. Detta ställer helt nya krav på många arbetsgivare som tidigare, genom generella undantag i kollektivavtal, kunnat schemalägga utanför 11-timmars regeln.

Från och med den 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Vill du veta hur man hanterar dessa krav rent praktiskt och hur får man nöjda medarbetare?

I denna halvdagsföreläsning får du både verktyg och praktiska exempel på hur du som chef, HR eller bemanningsansvarig kan gå tillväga för att säkerställa att regelverk följs samtidigt som du får en fungerande verksamhet med nöjda medarbetare.  

Myrna Palmgren, matematiker och doktor i optimeringslära och för närvarande ansvarig för planering och styrning inom Region Östergötland, berättar hur man leder och genomför schemaförändringar på ett effektivt sätt utifrån ett ledarskapsperspektiv. Sofia Rångeby, bemanningscontroller, ger oss ett praktiskt exempel från hur Partille kommun samverkade och genomförde 11-timmars dygnsvila i sina verksamheter. Du får ta del av både fallgropar att undvika och goda exempel som fungerar i verkligheten. Det finns givetvis även möjlighet att ställa frågor under föreläsningens gång. 

Välkommen med din anmälan!

Programinnehåll

8.00-08.30 Digital incheckning

08.30-08.45 Inledning

08.45-10.30 Hur lyckas man med sin schemaläggning?
Förändringsledning, chefens och planerarens roll, ekonomiskt perspektiv kring bemanning, medarbetardialog.
Myrna Palmgren, Arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland

10.30-10.45 Paus

10.45-12.00 Så här arbetade vi med genomförandet av 11-timmars dygnsvila.
- Praktiskt exempel från Partille kommun. 
Hållbar arbetstidsförläggning - Schemaläggning och dygnsvila utifrån ett forskningsperspektiv, samverkan med fackliga parter, respons från medarbetare, genomförandet i praktiken.
Sofia Rångeby, bemanningscontroller Partille kommun

Tid och plats
26-26 april 2024
8.30-12.00
Digital livekurs

Delta digitalt via Zoom!

Anmäl dig via formuläret längre ned på sidan. 

Pris

3 500 kr/person

Gå 5 betala för 4!

Bokningsinformation

Passar inte datumet? Kontakta oss för en intresseanmälan. 

Kontakt
Annica Taban
Annica Taban
Utbildningsansvarig. Jag hjälper dig om du har några frågor om konferensen.
Föreläsare
Sofia Rångeby
Sofia Rångeby
Bemanningscontroller Partille kommun
Sofia har varit med och drivit ett förändringsarbete i Partille kommun där de har tagit ett heltidsbeslut. Arbetet ledde till en stor organisationsförändring. 11 timmars dygnsvila har varit interagerat i arbetet hela tiden. Sofia har varit med och jobbat både strategiskt och stått nära verksamhetens utmaningar.
Myrna Palmgren
Myrna Palmgren
Myrna Palmgren är i grunden matematiker och doktor inom optimeringslära. Hon arbetar för närvarande med planering och styrning inom Region Östergötland.
Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsfrågor hos Östergötlands läns landsting och SOS Alarm. Myrna har konsulterfarenhet från en mängd olika verksamheter och har forskat inom transport och flygindustrin. Hon utnämndes till Årets kommunalekonom 2012. Bland annat med motiveringen: ”Hon har på ett föredömligt sätt satt optimering, produktions- och bemanningsplanering samt kapacitetsplanering på kartan inom den kommunala verksamheten”.

Boka plats på konferensen