Vad du som arbetsgivare bör tänka på vid anställning av sommarjobbare

2024-06-04

Att anställa sommarjobbare är ett fantastiskt sätt att ge unga personer värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som du får extra hjälp under sommarens hektiska månader. Men att anställa unga arbetare kräver också extra omsorg och uppmärksamhet för att säkerställa att deras arbetsmiljö är säker och laglig. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

1. Riskbedömning av arbetsuppgifter

Innan du anställer minderåriga, är det viktigt att identifiera och utvärdera riskerna med de arbetsuppgifter de kommer att utföra. Minderåriga har inte samma erfarenhet eller fysiska kapacitet som vuxna, vilket gör dem mer sårbara för arbetsrelaterade skador. Utför en noggrann riskbedömning och anpassa arbetsuppgifterna därefter för att minimera riskerna.

 

2. Introduktion och handledare

En gedigen introduktion är avgörande. Se till att dina sommarjobbare får en ordentlig genomgång av arbetsplatsen, säkerhetsföreskrifter och sina specifika arbetsuppgifter. Tilldela också varje sommarjobbare en erfaren handledare som kan guida och stödja dem i deras arbete.

 

3. Information till skyddsombud

Informera skyddsombudet om de arbetsuppgifter och risker som är förknippade med sommarjobbarnas arbete. Det är viktigt att skyddsombudet är medveten om de speciella omständigheterna och kan bidra till att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

 

4. Kommunikation med vårdnadshavare

För yngre sommarjobbare är det nödvändigt att informera vårdnadshavarna om arbetsuppgifterna, eventuella risker och vilka åtgärder som har vidtagits för att minimera dessa risker. Detta hjälper till att bygga förtroende och säkerställa att alla är på samma sida när det gäller säkerheten.

 

5. Förbjudna arbetsuppgifter

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det specifika arbetsuppgifter som minderåriga inte får utföra. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att se till att dessa regler följs noggrant för att skydda de unga arbetarna.

 

6. Regler om arbetstider

Minderåriga har olika arbetstidsregler beroende på deras ålder och typen av arbete. Se till att du följer dessa regler för att undvika överträdelser och för att säkerställa att dina sommarjobbare får tillräckligt med vila och återhämtning.

 

7. Kollektivavtal

Kontrollera om det finns specifika regler i ert kollektivavtal som gäller för minderåriga. Kollektivavtal kan innehålla undantag eller tillägg som är viktiga att känna till och följa.

 

Genom att noggrant följa dessa riktlinjer kan du skapa en säker och trygg arbetsmiljö för dina sommarjobbare. Detta inte bara skyddar dem från skador utan bidrar också till en positiv och lärorik arbetsupplevelse som de kommer att bära med sig in i framtiden.

 

Att ta hand om dina sommarjobbare på ett ansvarsfullt sätt visar också på ditt företags engagemang för socialt ansvar och hållbarhet, vilket kan stärka din arbetsgivares attraktionskraft och rykte.

 

Ladda ned vår checklista för att säkerställa att du förbereder dig på rätt sätt.

 

Låt oss tillsammans skapa en säker och produktiv sommar för alla unga arbetare!