Tuffare krav på arbetsgivare på gång

2017-10-12

Regeringen vill att arbetsgivare ska tvingas sätta in snabbare åtgärder för att förhindra långtidssjukskrivningar. Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog tror att lagförslaget kan skapa rejäl politisk konflikt.

Sjukfrånvaron ökar och regeringen letar sätt att komma åt den oroväckande trenden. Ett förslag som är på gång är att en arbetsgivare senast 30 dagar efter att en anställd blivit sjuk måste upprätta en rehabiliteringsplan för hur den sjuke ska komma tillbaka till arbetet så fort som möjligt. Detta gäller om den anställde förväntas vara sjuk mer än 60 dagar.

– Man vill öka arbetsgivarnas motivation att agera, man tycker att många är för passiva i dag, sa Tommy Iseskog på Tian-dagen, ett arbetsrättsligt seminarium i Stockholm, nyligen.

Även i dag ska arbetsgivare reda ut en sjukskrivens behov av stödåtgärder, vilket i praktiken blir en rehabplan. Det finns dock inga krav på att en skriven plan ska göras så snabbt som nu föreslås.

– Problemet är att i många fall är det svårt att bedöma någon så här tidigt i en sjukskrivning, säger Tommy Iseskog.

Förslaget har varit på remiss och bland remissinstanserna är arbetsgivarsidan generellt kritisk och menar att det blir mer byråkrati. Tommy Iseskog tror att förslaget kan väcka häftig kritik från den politiska oppositionen i riksdagen.

– Det kan bli storpolitik av det här. Jag vet inte om de borgerliga partierna kommer att motsäga sig detta, men det skulle kunna bli så. Vi har ett år kvar till valet och då vill oppositionen gärna sticka hål på regeringens förslag.

Regeringen har också fler förslag för att möta de ökande sjuktalen. Ett sådant är ett rehabiliteringsstöd till arbetsgivare med sjukskrivna medarbetare. Upp till 10 000 kronor per år ska en arbetsgivare kunna få per sjukskriven anställd, enligt förslaget.

Lagförslaget är tänkt att börja gälla den 1 juli nästa år.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson