Den 1 juli ändrades lagen. Meddelarskyddet har nu utökats till privatanställda i skola, vård och omsorg i verksamheter som helt eller delvis bekostas av skattemedel. Skyddet innebär ett förbud för chefer och andra i verksamheten att efterforska vem som har talat med media.

Syftet är att anställda ska kunna slå larm om missförhållanden utan att riskera att bli av med jobbet. Samma skydd finns sedan tidigare för alla anställda i kommuner, landsting och staten.

”Företagen har ett stort ansvar för att den nya lagen ska få det genomslag som behövs. Det är hög tid för de företag som inte redan har uppdaterat sin kommunikationspolicy eller utbildat sina chefer i meddelarskydd att göra det”, skriver Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling i en debattartikel på SVT:s sajt.

Privatanställda har dock inte riktigt samma rättigheter som kollegorna på den offentliga sidan. En viktig skillnad är att offentlighetsprincipen inte gäller för privatanställda. Det innebär att den nya lagen inte ger rätt att lämna ut handlingar till media, vilket offentliganställda får.

Från arbetsgivarhåll har det funnits en kritik mot den nya lagen som går ut på att skyddet för företagshemligheter hotas. Även den lojalitetsplikt som en anställd har gentemot sin arbetsgivare hotas av lagen, menar bland andra organisationen Almega.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson