Högt pris för sjuknärvaron

2017-02-20

Dålig arbetsmiljö har ett högt pris, för individ, arbetsgivare och samhälle. Forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutets avdelning för interventions- och implementeringsforskning har räknat ut att stress och ohälsa kostar miljonbelopp varje år.

Vår tids nya folksjukdom. Det är vad arbetsrelaterad stress och annan psykisk ohälsa ofta och kanske rättmätigt benämns som idag. Ny arbetsmiljörelaterad forskning, vid Institutet för miljömedicin vid KI, visar de företagsekonomiska aspekterna på ohälsoutvecklingen och siffrorna är skrämmande.

Korttidssjukskrivningarna, som länge utpekats som den största boven när det gäller höga kostnader för arbetsgivaren, är långt ifrån lika kostsamma som personer med ”sjuknärvaro”. Sjuknärvaro i forskarnas bemärkelse handlar dock inte om personal som arbetar trots att de är halvsjuka. Det syftar på personer som arbetar trots bristande hälsa; de är stressade och lider av sömnbrist. Detta leder i sin tur till att deras produktivitet under arbetsdagen minskar radikalt.

Det innebär att en person som arbetar trots stressrelaterade problem faktiskt kostar mer att ha på plats än som sjukskriven, enligt forskarnas beräkningar. 

Så mycket kostar en sjuknärvarande person

Hos en person med högt stresshormon sänks produktiviteten i snitt med 9 procent och hos en person med sömnbrist sänks produktiviteten med 12 procent. Vidare går det att räkna ut kostnaderna i kronor. Om 33 procent av personalstyrkan lever med för högt stresshormon, då minskas den totala arbetskapaciteten med 2,7 procent.

För ett företag med 100 anställda och personalkostnader på 50 000 kronor per anställd och månad ger då stress ett tapp på 135 000 kronor per månad. Det betyder en årlig kostnad på 1,6 miljoner kronor. Lägger vi även till att 20 procent av samma personalstyrka också har sömnproblem innebär det ett ytterligare tapp på 1,4 miljoner kronor.

Stress och sömnproblem har nu kostat företaget hela 3 miljoner kronor på ett år i tappad produktivitet.

Stress kan ha många anledningar och även förhållanden utanför arbetet kan bidra – det gäller även sömnproblem. Var orsakerna till stressproblemen än ligger så kommer arbetsgivaren att få vara med och betala notan. 

Detta talar starkt för att det är högst motiverat att förbygga och motverka, något som bland annat kan göras genom hälsofrämjande insatser och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta vinner alla på.

Vill du lära dig hur? 

Utbildningstips: Stress – att hantera och arbeta förebyggande

Stress - att hantera och arbeta förebyggande

Den här utbildningen ger kunskap om hur du arbetar förebyggande med stress och vilka metoder och verktyg som finns att tillgå då någon är på väg att bli eller redan har blivit drabbad. Läs mer om utbildningen här