Hantera stress på jobbet: 5 effektiva strategier för en balanserad arbetsdag

2024-05-13

Sjukfrånvaron för stressrelaterad psykisk ohälsa ökar. Enligt Försäkringskassans lägesrapport har antalet personer som är sjukfrånvarande med stressrelaterad diagnos gått från 32 700 under 2019 till 42 000 under 2023 – en ökning med 29%. I detta blogginlägg delar vi fem effektiva strategier för att skapa en mer balanserad arbetsdag och minska stressen.

 

  1. Prioritera uppgifter och skapa tydlighet: En av de främsta källorna till stress är känslan av överväldigande och bristande kontroll. Genom att prioritera uppgifter och skapa en tydlig plan för arbetsdagen kan du känna dig mer organiserad och effektiv. Använd tekniker som att göra-listor, tidsblockering och delegering för att hålla dig på rätt spår och minska stressnivåerna.

  2. Ta regelbundna pauser och rörelse: Att arbeta oavbrutet under långa perioder kan leda till ökad stress och minskad produktivitet. Se till att ta regelbundna pauser för att vila och återhämta dig. Använd dessa pauser för att sträcka på dig, gå en kort promenad eller utföra några enkla övningar för att minska spänningar i kroppen och öka blodcirkulationen.

  3. Skapa gränser mellan arbete och fritid: I en tid där tekniken gör oss ständigt uppkopplade kan det vara svårt att skilja på arbete och fritid. Men att ständigt vara tillgänglig kan öka stressen och göra det svårt att koppla av. Försök att skapa tydliga gränser mellan arbete och fritid genom att stänga av jobbmejl och notiser utanför arbetstid. Ge dig själv tillåtelse att koppla av och göra saker som ger dig glädje och avkoppling.

  4. Sök socialt stöd och kommunicera: Att dela med sig av sina känslor och upplevelser med andra kan vara en effektiv strategi för att hantera stress. Sök stöd från kollegor, vänner eller familjemedlemmar när du känner dig överväldigad eller stressad. Kommunicera också öppet med din chef eller arbetsgivare om dina behov och gränser för att skapa en mer stöttande arbetsmiljö.

  5. Skapa en trivsam arbetsmiljö: Din arbetsmiljö kan ha en betydande inverkan på din stressnivå och övergripande välbefinnande. Se till att skapa en trivsam och ergonomiskt anpassad arbetsplats som främjar fokus och produktivitet. Ljus, luft och ordning kan alla bidra till en mer behaglig arbetsmiljö. 

Genom att tillämpa dessa strategier kan du skapa en mer balanserad och hållbar arbetsdag och minska risken för långvarig stress och utbrändhet. Kom ihåg att prioritera din hälsa och välbefinnande och söka professionell hjälp om du behöver det.

Läs mer om Försäkringskassans lägesrapport här.