Ge slumpen en chans i jobbet

2021-06-02

Ger ni utrymme för den lyckliga slumpen i jobbet? Den kan leda till nya idéer, produkter och lösningar. Över hälften av alla experter träffar på lyckliga slumpar, visar en studie från finska Arbetshälsoinstitutet. Upplevelserna är vanligare bland kvinnor än bland män.

Lycklig slump kallas också serendipitet och chansen att råka på den, det vill säga bra insikter man inte sökte aktivt efter, minskar i ett genomplanerat och stressigt arbetsliv, enligt studien.

– Vi hoppas att man i och med dessa forskningsresultat börjar skapa lämpliga förhållanden för slumpar på allt fler arbetsplatser, säger Minna Toivanen, äldre sakkunnig på Arbetshälsoinstitutet i ett pressmeddelande.

De förhållandena handlar om möjlighet att träffa människor i jobbet under avslappnade förhållanden, till exempel när man väntar vid kaffeautomaten och råkar höra något intressant. Även utbildningar och möten utanför arbetsplatsen har betydelse för lugn interaktion, vilket är vad som behövs.

Det är alltså viktigt för organisationer att ordna sådana mötesplatser. Det kan vara svårt under en coronapandemi med mycket hemarbete. I studien föreslås virtuella kaffe- och lunchpauser, promenadmöten när man kan prata med kolleger i telefonen och indelning i mindre grupper på möten.

Lugn är viktigt eftersom människor som har bråttom tenderar att agera enligt gamla vanor.

– Om man endast koncentrerar sig på sitt snävt begränsade fokus har man inte tid att iaktta något nytt, ta till sig idéer eller realisera idéerna. Ändringar kräver sin tid, och på samma sätt behöver sinnet tid att vandra, säger Minna Toivanen.

Att känna psykologisk säkerhet är också en viktig förutsättning, det vill säga att det är tillåtet att ta initiativ och tillämpa nya idéer på jobbet.

Lyckliga slumpar kräver ett sammanhang. För att du ska kunna ta till dig slumpen krävs att du redan har information eller upplevelser som den nya idén kan fästa sig vid. Det är alltså inte så att du får nya ingivelser ifall du är okunnig om området.

Var och en kan utsätta sig för slumpar, vara öppen för nya saker, söka sig till nya situationer eller nya människor eller medvetet granska den egna arbetsmiljön med nya ögon, enligt Minna Toivanen.

Forskningsprojektet riktades till löntagare som utför expertarbete, deras chefer och HR-experter.

//EVA BERLIN, Du&jobbet