Finska forskare tar fram gränsvärden för utmattning

2019-11-20

Hur avgör man att en person är drabbad av en arbetsrelaterad utmattning? Eller är på väg att hamna där? Trots mängder av studier finns det fortfarande många obesvarade frågor. I Finland har man därför inlett en forskningsstudie där man ska försöka råda bot på detta.

Inom projektet ”Flexibla arbetstagare i ett föränderligt arbetsliv” ska forskare ta fram en ny modell för att bedöma arbetsrelaterad utmattning. Genom att bedöma fyra faktorer – upplevelsen av kronisk trötthet, psykisk distans till arbetet samt försämrad kognitiv och emotionell kontroll – ska forskarna ta fram ett gränsvärde som ska kunna användas av till exempel Företagshälsovården.

– Vårt mål är att utveckla en ”trafikljusmodell” som gör det möjligt att i ett tidigt skede upptäcka varningstecken på arbetsrelaterad utmattning och fastställa tillstånd av långt framskriden arbetsutmattning, säger forskaren Janne Kaltiainen vid finska Arbetshälsoinstitutet, i ett pressmeddelande.

Han hoppas att projektet ska ge finländarna en mer tillförlitlig modell för att bedöma utmattningssymptom.

Enligt de finska forskarna handlar arbetsrelaterad utmattning sällan enbart om arbetsintensiteten eller mängden arbete. Istället pekar de på att det i ofta handlar om en långvarig obalans mellan upplevelsen av arbetsinsatsen och ersättning och erkännande.

Det kan exempelvis handla om att man tycker att lönen är för låg i förhållande till det man gör eller att man inte får uppskattning för utfört arbete.

– Vi vill ta fram ett verktyg för att kunna se tecken på utbrändhet i ett tidigt stadium. Det ska kunna vara en hjälp till arbetsgivare att se risker och vilka förändringar som behövs på arbetsplatsen och göra dem innan människor blivit utbrända, säger Janne Kaltiainen till tidningen Dagens ETC.

Även i Sverige görs det olika försök för att hitta metoder för att definiera utmattningssymptom. Exempelvis har forskare i Umeå och Region Västerbotten tillsammans tagit fram ett stöd för chefer som innehåller en beskrivning av varningssignaler på stressrelaterad ohälsa, och specifika frågor man kan ställa till anställda för att skaffa sig en bättre bild av problematiken.

//OSCAR MAGNUSSON