Fallet på jobbet kan ge Teodor men för livet

2017-12-14

Teodor Ferm föll från en blöt byggnadsställning. Två år senare har han blivit av med jobbet som takläggare och hans men från olyckan riskerar att bli livslånga. ”Vissa dagar kan jag inte ens lyfta ett mjölkpaket”, säger han.

Det var en blöt oktoberdag i Göteborg för två år sedan. Teodor Ferm, 24, har själv ingen tydlig minnesbild av olyckan. Han vet att han halkade på en byggnadsställning när han bar tunga papprullar som skulle upp till taket. På utsidan av ställningen fanns ett fallskydd men Teodor föll på insidan och landade sannolikt med huvudet före på en betongplatta. Fallet var på ungefär 1,5 meter. Ingen annan såg vad som hände.

Trots smärtan och yrseln tog sig Teodor Ferm åter upp på husets tak där han dessutom fick en utskällning av en kollega som undrade var han hållit hus. Uppe på taket råkade han i yrseln bränna bort kollegans ögonbryn med en gasolbrännare. På Borås lasarett konstaterades att Teodor Ferm fått en hjärnskakning.

Men symptomen, illamående och värk, släppte inte trots att dagarna gick. Senare har det visat sig att det handlar om en så kallad förlängd, eller kronisk, hjärnskakning. Fortfarande i dag, två år efter olyckan, lider han av värk och yrsel och äter starka mediciner. Det händer fortfarande att han bara faller ihop.

– Det har varit jättejobbigt. I ett år var jag enormt nere. Det är ju ett trevligt yrke att vara takläggare. Men nu kommer jag förmodligen aldrig att kunna jobba på ett tak igen.

Teodor Ferm har alltid varit en aktiv person. Han har jobbat extra sedan han var 13 och sedan unga år har han huggit i på gården där han växte upp. I och med olyckan förändrades allt. Han har tvingats till ett stilla liv hemma, i perioder utan ersättning. Värken gjorde också att han blev väldigt beroende av sin flickvän – även det en tuff påfrestning.

– Vissa dagar klarade jag knappt några hushållssysslor för att värken gjorde mig så svag, säger han.

Teodor Ferm försökte gå tillbaka till sitt jobb som takläggare några månader efter olyckan. Men yrseln gjorde det omöjligt att gå på tak och för ett år sedan sades han upp från jobbet. Några möjligheter till anpassade arbetsuppgifter fanns inte, menade chefen på byggbolaget.

Även på annat håll har han sprungit in i motgångar. AFA Försäkring har inte godkänt olyckan som arbetsskada. Läkarintyget är för otydligt, anser de. Teodor Ferm suckar också över kontakterna med Försäkringskassan och de många misstag han upplever har begåtts från myndighetens sida. Under ett antal månader var han utförsäkrad och stod helt utan inkomst.

Flera gånger före olyckan hade Teodor Ferm och hans kollegor påpekat att det fattades fallskydd på det aktuella bygget, och att det även fanns farliga hål i byggnadsställningarna. Men ingenting åtgärdades förrän efter olyckan, och först när fackförbundet Byggnads kom till platsen.

– Platschefen tog inte tag i detta, på grund av pengar, tror jag, säger Teodor Ferm.

Själv vill han uppmana andra som arbetar på riskfyllda arbetsplatser att aldrig chansa med säkerheten, oavsett hur bråttom det är att något ska bli färdigt.

– Är det någon arbetsuppgift som är farlig, avstå från att göra den.

Teodor Ferm mår i dag psykiskt bättre än vad han gjorde det första året efter olyckan. Han har också börjat lära sig att känna igen symptomen på att yrseln är på ingång. Men takläggare blir han sannolikt aldrig igen. Inom kort ska han börja arbetsträna på ett företag som monterar spotlights. Till en början två timmar per dag, tre dagar i veckan.

– Jag ska prova var smärtgränsen går.

Fackförbundet Byggnads riktar kritik mot hur byggnadsställningarna såg ut på arbetsplatsen där Teodor Ferm skadade sig. Avståndet mellan ställningar och huset ska inte vara mer än 30 centimeter. Här var avståndet större, vilket gjorde olyckan möjlig.

– Hans arbetsgivare skulle ha sett till att det var säkert innan man skickade upp någon att jobba där, säger Mikael Holmqvist, regionalt skyddsombud för Byggnads.

FAKTA/Vanliga arbetsolyckor

Arbetsolyckorna som lett till sjukfrånvaro har ökat något under både 2015 och 2016. Tidigare har det pendlat lite upp och ner. Här är de vanligaste arbetsolyckorna (som lett till sjukfrånvaro) under förra året:

Män
1. Tappad kontroll (exempelvis över en maskin, en bil, eller en kniv)
2. Fall (främst halk- och snubbelolyckor)
3. Rörelse med belastning (exempelvis lyft)
4. Ras, föremål som brustit (exempelvis fall från höjd)
5. Rörelse utan belastning (exempelvis att man slår i något eller trampar på något)

Kvinnor
1. Fall
2. Rörelse med belastning
3. Tappad kontroll
4. Ras, föremål som brustit
5. Våld, hot, angrepp

Källa: Arbetsmiljöverket

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson