Det är nyttigt att jobba länge

2016-11-02

Många äldre har inga problem att jobba högt upp i åldrarna. Det gäller dock inte i arbeten som kräver fysisk styrka.

Arbete är bra för hälsan – för de flesta. Hög ålder behöver inte vara ett hinder att stanna kvar i arbetslivet. Det konstaterar Arbetsmiljöverket i en ny rapport där forskningslägret om den äldre arbetskraften och arbetsmiljön har undersökts.

Arbete är för de flesta bra för hälsan. Begränsningen är mycket fysiskt krävande arbeten som är svåra att klara i högre åldrar. Mentalt krävande arbeten klarar äldre lika bra, kanske ibland bättre, än yngre, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, i en kommentar.

Det finns många fördelar med att arbeta länge. Det är bra för ekonomin och näringslivet kan utnyttja kompetent och erfaren personal under längre tid. Arbete strukturerar tiden, skapar mening, ger status och identitet och uppmuntrar till aktivitet och kreativitet, framgår det av Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning.

Enligt Eva Vingård förändras de kognitiva förmågorna generellt sett inte särskilt mycket upp till 70 års ålder. Erfarenheten ökar däremot, vilket gynnar de äldre.

Det finns inga skillnader mellan könen vad gäller vilka följder åldrandet har för arbetet. Könssegregationen på arbetsmarknaden innebär dock att fler kvinnor än män arbetar i fysiskt och mentalt tunga arbeten. Skillnaderna i hälsa mellan låg- och högutbildade ökar också snabbast bland kvinnor.

Attityder på arbetsplatsen påverkar viljan att arbeta kvar i högre ålder. Män är känsligare för åldersdiskriminering, medan kvinnor löper risk för dubbel diskriminering, det vill säga baserad både på kön och på ålder.

Arbetsgivaren kan göra mycket för att förlänga sina anställdas arbetsliv, t ex genom anpassning av arbetstakt och arbetsuppgifter för de äldre, enligt rapporten.

//Du&jobbet