Arbetsmiljöverket ändrar sin AFS struktur med start 1 januari, 2025.

2023-11-19

Från och med 1 januari 2025 - 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter

Lite förenklat innebär den nya strukturen att dagens 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. De 2 300 paragraferna i de nuvarande 67 föreskriftshäftena är insorterade på ett nytt sätt i de 15 nya föreskriftshäftena.

De 15 föreskrifterna är indelade i tre grupper: grundläggande regler, övriga regler och produktregler. De olika delarna i strukturen innebär ingen juridisk hierarki bland reglerna utan beskriver ett flöde i arbetsmiljöarbetet.

Grundläggande regler talar om vilka grundläggande skyldigheter som gäller för arbetsgivare eller motsvarande oavsett verksamhet och för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Övriga regler gäller för olika verksamheter beroende på vilka arbeten och risker som finns där. Identifiera vilka risker ni har i verksamheten och använd de regler som gäller för dem.

Produktregler innehåller krav på produkter.

I bilden syns de vanligaste rollerna som har ett ansvar att följa reglerna. Det är:

  • arbetsgivare eller motsvarande
  • byggherre, projektör och byggarbetsmiljösamordnare
  • tillverkare, importör eller distributör av vissa produkter.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida - Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur - Arbetsmiljöverket (av.se)