Agera mot och känn igen mobbning på jobbet

2017-04-10

Mobbning på jobbet uppmärksammas i Morgan Allings tv-program Morgans Mission. Generellt är kunskapen om vuxenmobbning låg, anser han. Men det finns saker arbetsplatsen kan göra för att förebygga och utreda.

Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

– Jag har pratat med många vettiga vuxna som säger att mobbning bara är något som sker i skolan. Att det slutar i nionde klass, säger Morgan Alling.

Mönstret för hur mobbning uppkommer är relativt likartat i skolor och på arbetsplatser, enligt Morgan Alling och psykologen Stefan Blomberg, som är expertstöd i programmet. Men när det gäller hur mycket kraft som läggs på lösningar är det stora skillnader. Skolor jobbar generellt mer med frågan.

Mobbning är vanligt, ungefär en av tio uppger att de någon gång utsatts på sin arbetsplats. Män och kvinnor anser sig lika ofta mobbade men kvinnor anmäler oftare. Mobbning är vanligare i sk människoyrken som vård, skola, omsorg. Många har länge kritiserat chefer och myndigheter för att nonchalera mobbning på jobbet.

Kanske anas dock en svängning. Stefan Blomberg ser ett ökat intresse för mobbningsfrågorna sedan Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA-föreskriften) kom. – Vi får mer förfrågningar om att hjälpa till med psykosociala problem från både chefer och Företagshälsovården, säger Stefan Blomberg som arbetar på arbets- och miljömedicin inom Region Östergötland.

I OSA-föreskriften står bland annat att utredningar om påstådda kränkningar på en arbetsplats ska göras av någon som både har kompetens och är opartisk. Framförallt kravet på opartiskhet har fått många chefer att be om extern hjälp.
– Det här har fått många arbetsgivare att hicka till. Innan har man kommit undan genom att säga att vi utreder detta själva, säger Stefan Blomberg.
Det viktigaste för att komma åt mobbning handlar om ledarskap. Flera undersökningar har visat att chefer står för åtminstone hälften av den mobbning som sker.

4 åtgärder för att motverka mobbning på jobbet

- Se till att ha skrivna och uppdaterade policies och handlingsplaner för vad som gäller vid kränkande särbehandling. Det är viktigt att de anställda varit med och tagit fram planerna. Medvetandet ökar när man tvingas formulera något.
- Ha tydliga roller. Det är viktigt att veta vem som gör vad. Otydlighet är ett irritationsmoment och kan utlösa konflikter.
- Utbilda chefer och anställda i grundläggande konflikthantering. I organisationer som är bra på konflikthantering har man lättare att bromsa konflikter i tid.
- Ledarskapet är viktigt liksom tillit mellan kollegor. Chefen sätter tonen och det är viktigt att föregå med gott exempel genom ett vänligt och rättvist ledarskap.
Källa: Stefan Blomberg

Så vet du att det kan handla om mobbning

1. Du hamnar i ett underläge i en konflikt, du kan till exempel inte försvara dig mot den behandling du utsätts för på jobbet.
2. Du försöker åtgärda ett problem eller en konflikt, men oavsett vad du gör så hjälper det inte. Du kanske upplever att du är hjälplös och maktlös i situationen.
3. Du blir utsatt för skvaller, ryktesspridning, förtal, öknamn under tid.
4. Du blir utfryst, mer eller mindre passivt. Det kan vara att du inte blir medbjuden på lunch, inte nås av viktig information, inte blir hälsad på, att människor tystnat när du kommer.
5. Du återkommande får kritik för hur du utför dina uppgifter, oavsett vad du gör. Det kan också handla om att du får uppgifter som du inte kan lösa – för korta deadlines, för svårt arbete – och sen kritiseras för det.
6. Du upprepade gånger får skulden för misstag i verksamheten som inte beror på dig.
Källa: Stefan Blomberg/SVT

Så kan mobbning utredas

I Norge finns en metod som visat sig framgångsrik, sk faktaundersökning. Det är arbetsgivaren som ska ta initiativ till en faktaundersökning om mobbning förekommer. Arbetsgivaren kan anlita interna eller externa utredare, som bör vara utbildade och inte arbeta nära de inblandade.

Sakförhållandena ska utredas objektivt, och undersökningen ska leda till en slutsats: har mobbning förekommit eller inte? De olika parterna ska intervjuas, var för sig. Både den som anser sig utsatt för mobbning och den som anklagas.

Eventuella vittnen ska också intervjuas enskilt. Utredarna ska undersöka om det finns dokument, till exempel e-post eller meddelanden på sociala medier, som kan tala i den ena eller andra riktningen. Helst bör företagen ha fastlagda procedurer för hur mobbningsanmälningar ska gå till.

Antingen har det bedrivits mobbning eller inte, eller så går saken inte att styrka. Utifrån resultatet är det arbetsgivarens skyldighet att agera mot mobbaren. Det kan handla om varning, omplacering eller uppsägning av mobbaren.