Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med

Boken handlar om hur man kan bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker så att man kan förhindra att de leder till ohälsa. Ett högaktuellt ämne då den arbetsrelaterade ohälsan ökar. Metodiken som beskrivs i boken har utforskats och utvecklats av författaren i ett forskningsprojekt vid Malmö Högskola, men det är inte i första hand en teoretisk bok, utan en bok baserad på den erfarenhet författaren har av att ha arbetat med frågorna på olika sätt i drygt 15 år.

Produktbeskrivning

Boken handlar om hur man kan bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker så att man kan förhindra att de leder till ohälsa. Ett högaktuellt ämne då den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Metodiken som beskrivs i boken har utforskats och utvecklats av författaren i ett forskningsprojekt vid Malmö Högskola, men det är inte i första hand en teoretisk bok, utan en bok baserad på den erfarenhet författaren har av att ha arbetat med frågorna på olika sätt i drygt 15 år.

Boken riktar sig till praktiker – chefer, skyddsombud, HR, företagshälsovård, arbetsmiljöinspektörer med flera – som har behov av att förstå, bedöma, hantera och förebygga organisatoriska arbetsmiljörisker. Boken har också visat sig användbar för den som bättre vill förstå och hantera sin egen arbetssituation.

”Den diskursiva inträngande metoden borde tillämpas på alla arbetsplatser. I Sverige har vi en tendens att formalisera allting och tro att till exempel bildandet av en arbetsmiljögrupp löser alla problem. I den här boken diskuteras insiktsfullt hur man får arbetsplatser att på allvar ta itu med sina arbetsmiljöproblem – bortom formaliteterna.”

Töres Theorell, professor emeritusStressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet

Nominerad till Årets HR-bok 2015 enligt kriterierna aktuell, angelägen, användbar.

290,00 kr ex.moms, porto tillkommer.

För att beställa >>