Personalekonomi

Skaffa dig grundläggande kunskaper i personalekonomi och lär dig räkna på lönsamheten i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Du får kunskaper för att fatta väl underbyggda beslut i personalfrågor.

Beskrivning

Med kunskaper i personalekonomi kan du göra ekonomiska beräkningar kring strategiska hälso- och arbetsmiljösatsningar. Du kan ta fram beslutsunderlag och ekonomiska argument som ledningen lyssnar på. Med hjälp av personalekonomiska kalkyler kan din organisation rationalisera sitt arbete och öka sin lönsamhet.

Denna fyradagars grundutbildning i personalekonomi ger ett ekonomiskt synsätt på hälsofrågor. Du får veta vilka intäkter och kostnader för företag och samhälle som påverkas av hälsa och hälsoförändringar. Du lär dig räkna på rehabiliteringsåtgärder, och förebyggande respektive hälsofrämjande åtgärder, men får också en god grundförståelse för alla kostnader och intäkter relaterade till personalen och deras arbetade timmar.

Kursen är uppdelad på två plus två dagar med en självstudieuppgift däremellan. Under utbildningen varvas föreläsning med räkneuppgifter så att du direkt kommer igång med att använda kunskapen.

Vem riktar sig kursen Personalekonomi till?

Många befattningar har nytta av kunskaper i personalekonomi, t.ex.: HR-chefer och HR-strateger, ekonomichefer, controllers, ekonomer, huvudskyddsombud, rehabiliteringshandläggare och rehabiliteringskonsulter, företagshälsovården, rehabiliteringsansvariga, arbetsmiljöinspektörer, regionala skyddsombud, och arbetsmiljöansvariga inom fackliga organisationer, hälsokoordinatorer, hälsospecialister m.fl.

Innehåll
 • Vad är ekonomi och personalekonomi?
 • Varför är personalekonomi viktigt för att utveckla organisationer?
 • Hur räknar man på intäkter av en anställd individ och intäkter av en befattning?
 • Vad innebär det att en del befattningar är direkt produktiva och andra indirekt produktiva?
 • Vilka intäkter och kostnader påverkas av hälsa och hälsoförändringar?
 • När är det lönsamt att ta in en vikarie och när är det inte lönsamt?
 • Hur ska man räkna på rehabilitering respektive förebyggande och hälsofrämjande åtgärder?
 • Hur kan man utvärdera hälsoförbättrande åtgärder med hjälp av ekonomiska efterkalkyler?
 • Vilka kostnader och intäkter kan en organisation påverka med hjälp av hälsoförbättrande åtgärder?
 • Vilka är de ekonomiska utgångspunkterna för olika aktörer inom hälsoområdet?
 • Vilka etiska hänsyn är viktiga vid ekonomisk kalkylering inom hälsoområdet?
Föreläsare
Thomas Aronsson
Thomas Aronsson
Personalekonom
Thomas är personalekonom, konsult och uppskattad föreläsare. Tillsammans med Claes Malmquist har han bl.a. skrivit böckerna ”Rehabiliteringens Ekonomi” och ”Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov”. Han har anlitats som konsult vid flera departementsutredningar och är upphovsman till Metodicum hälsobokslut.
Varför läsa kursen?
 • Få en allmän förståelse för personalekonomi, lär dig räkna!
 • Räkna på hälsa, förebyggande, främjande och rehabiliterande.
 • Lär dig ekonomiska argument i personalfrågor.
 • Öka lönsamheten genom ekonomiskt genomtänkta strategier!
Andra som har genomfört den här utbildningen
Ämnesområde
HR, personal
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
16 900 kr/person
Omfattning

2 + 2 utbildningsdagar

26-27 oktober + 24-25 november 2022

Dag 1 startar 9.00, dag 2 avslutas 16.00.

 

Stockholm - För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Ger grundläggande kunskaper i personalekonomi och lär dig räkna på lönsamheten i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder.