Arbetsrätt 15 högskolepoäng

Uppdatera, fördjupa och validera din arbetsrättsliga kompetens på högskolenivå, parallellt med din ordinarie tjänst. Kursen är en uppdragsutbildning av Karlstads universitet i samarbete med Arbetsmiljöforum.

Beskrivning

Mycket händer inom arbetsrätten och det är viktigt att ha aktuella kunskaper, särskilt nu när det sker förändringar i LAS. Det är viktigt att de ansvariga på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan har rätt kunskaper och förutsättningar för sina uppdrag. I ditt arbete har du t.ex. säkert upplevt intrikata personalfrågor och vet hur svåra de kan vara att lösa. Med uppdaterade kunskaper i arbetsrätt kan du hantera frågorna professionellt, snabbt och korrekt.

Målet med kursen: Den här kursen behandlar alla de centrala delarna inom arbetsrätten ur ett samhälls-, arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Målet med kursen är att deltagaren ska kunna:

 • Förstå rättens roll i samhället och ha kännedom om rättssystemets uppbyggnad, innehåll och föränderlighet samt juridiska metoder
 • Förstå de styrmedel som samhället använder för att reglera förhållandet mellan arbetsmarknadens parter
 • Vara förtrogen med, kunna tillämpa och kritiskt granska den lagstiftning som reglerar verksamheten på det arbetsrättsliga området
 • Relatera olika typer av åtgärder inom det arbetsrättsliga området till de rättsregler och övergripande rättsliga och etiska principer som styr lagstiftningen.

Kursstart: 10 november 2022, (sista anmälningsdag 7 oktober).

Sammankomster: Kursen består av sju interaktiva sammankomster med föreläsningar, diskussioner och analyser av rättsfall och domar. Mellan sammankomsterna får du självstudieuppgifter och har tillgång till handledarkontakt.

Datum: 10 november - kursstart, 8 december, 12 januari 2023, 9 februari, 9 mars, 13 april, 25 maj, 17 augusti - hemtentamen. Med reservation för ändringar

På kursen möts deltagare från både offentlig och privat sektor och från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Som deltagare får du stora möjligheter till kunskapsutbyte med andra kursdeltagare som har erfarenheter av likartade frågeställningar från andra verksamhetsområden.

Högskolepoäng eller intyg: Efter genomförd kurs får du ett detaljerat intyg. Du har också möjlighet att examinera dig för 15 högskolepoäng genom Karlstad universitet.

Vem riktar sig kursen Arbetsrätt 15 högskolepoäng till?

Kursen passar dig i arbetslivet som har någon funktion inom HR, är skyddsombud, chef, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöspecialist, jurist eller facklig företrädare.

Förkunskaper: Det krävs inga formella förkunskaper eller tidigare högskolestudier för att delta i utbildningen.

Anmälan: För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner och finansierar ditt deltagande. Alternativt att kursen finansieras via en omställningsorganisation. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson.

Innehåll
 • Lagen om anställningsskydd
 • Diskrimineringslagen
 • Medbestämmandelagen
 • Förtroendemannalagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Olika ledighetslagar (t.ex. föräldraledighetslagen) kommer också att uppmärksammas liksom EUs betydelse för arbetsrätten.
 • Rättspraxis och aktuella domar
Resultat

För att erhålla 15 högskolepoäng krävs godkänd examination samt godkänd inlämningsuppgift. Examinationen består av en hemtentamen som sker efter sista kurstillfället. Alla deltagare som genomför utbildningen erhåller kursbevis oavsett tentamensresultat.

Föreläsare
Catharina Calleman
Catharina Calleman
Professor i arbetsrätt
är professor em. i arbetsrätt, har varit anställd vid Umeå, Örebro och Stockholms universitet och undervisat i arbetsrätt på grundläggande och avancerad nivå på bl.a. jurist- och personalvetarprogrammen.
Maria Steinberg
Maria Steinberg
Docent i Arbetsmiljörätt
Maria är en av Sveriges främsta experter inom arbetsmiljöområdet och en mycket engagerad och uppskattad föreläsare. Hon har skrivit ett flertal böcker och artiklar och hon är medförfattare till material som publicerats både i Sverige och internationellt.
Leif Lönnqvist
Leif Lönnqvist
Universitetsadjunkt i civilrätt
Leif är kursansvarig kursledare för utbildningen Arbetsrätt 15 högskolepoäng. Han är universitetsadjunkt i civilrätt och studierektor vid juridiska institutionen vid Karlstads universitet.
Henric Ask
Henric Ask
Förbundsjurist Arbetsrätt
Henric är jurist med lång erfarenhet inom området och verksam vid bl.a. LO- TCO Rättsskydd.
Johan Holm
Johan Holm
Jur. dr. och lektor i rättsvetenskap vid Umeå universitet
Johan är Jur. dr. och lektor i rättsvetenskap vid Umeå universitet där han undervisar i arbetsrätt, arbetsmiljörätt och skatterätt.
Varför läsa kursen?
 • Uppdatera, fördjupa och validera dina arbetsrättsliga kunskaper på högskolenivå!
 • Ta högskolepoäng parallellt med din ordinarie tjänst!
 • Lär dig hantera arbetsrättsliga frågor professionellt och korrekt.
 • Byt erfarenheter med deltagare som har liknande arbetsuppgifter i andra branscher.
Ämnesområde
Arbetsrätt
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
36 600 kr/person
Omfattning

7 sammankomster plus tentamen

9.30-16.30

Digi Live - Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Kursen är väl anpassad för dig som är mitt i arbetslivet och brukar genomföras parallellt med ordinarie heltidstjänst.

 

Kurstillfällen

Är du intresserad av utbildningen och vill veta mer?


Kontakt
Jonas Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Arbetsrätt 15 högskolepoäng. Den här utbildningen är för dig som vill fördjupa och validera din arbetsrättsliga kompetens på högskolenivå!