Transformerande ledarskap

Vill du utveckla din chefsroll och stärka ditt team? Utbildningen Transformerande ledarskap binder samman ditt ledarskap med den mest effektiva ledarskapsmodellen enligt modern forskning.

Beskrivning

Vad definierar egentligen en framgångsrik ledare? Att arbeta som chef eller ledare innebär ofta hektiska dagar med många ansvarsområden och höga krav kombinerat med för lite tid. Genom den här utbildningen vill vi hjälpa dig och ditt team att vinna! Här ges du konkreta verktyg för att bli trygg i ditt ledarskap, samt redskap för att frigöra handlingskraften som finns hos dina medarbetare.

Denna endagsutbildning går igenom alltifrån tillitsbaserad styrning och vad det innebär att vara en förebild; till att hantera avvikelser, förstärka beteenden och skapa visioner.

Vem riktar sig kursen Transformerande ledarskap till? 

Utbildningen riktar sig främst till dig som vill stärka och utveckla ditt ledarskap.

Innehåll
 • Vad innebär ett transformerande ledarskap?
 • Hur tillämpar jag tillitsbaserad styrning?
 • Vad är Full Range Leadership Model?
 • Hur kan jag som chef skapa goda förutsättningar för mina medarbetares inre motivation?
 • Genom vilka aktiviteter lyckas jag skapa delaktighet och stimulera kreativitet?
 • På vilka sätt kan jag forma visioner tillsammans med mitt team?
 • Vad innebär OBM (organizational behavior management) och hur kan jag förstärka beteenden för att skapa resultat?
 • Chef på papperet, förebild i praktiken?
Föreläsare
Karin Lindblom
Karin Lindblom
Leg psykolog och organisationskonsult
Karin har 15 års erfarenhet av att utveckla grupper och ledare samt stötta organisationer i svåra situationer. Hon är mycket uppskattad föreläsare som har stor erfarenhet av komplexa situationer.
Varför läsa kursen?
 • Koppla världens mest effektiva ledarskapsmodell till ditt ledarskap!
 • Frigör handlingskraften som finns i ditt team!
 • Lär dig skapa delaktighet för långsiktiga resultat!
Ämnesområde
Chef och ledarskap
Utbildningsnivå
Medel
Pris
9 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

1 utbildningsdag

9.00-16.30

Stockholm - delta på plats i centrala Stockholm.

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Veronika Törnqvist
Veronika Törnqvist
Konferensansvarig. Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Vill du utveckla din chefsroll och stärka ditt team? Utbildningen Transformerande ledarskap binder samman ditt chefskap.