Krishantering - E-learningprogram

Här får du teoretiska kunskaper och konkreta verktyg för krisberedskap och krishantering i din verksamhet. Kursen kan genomföras i egen takt och pausas och repeteras efter behov.
Sagt om utbildningen
Nu har jag gått den här kursen, som jag tyckte var jättebra och gav både teori och verktyg som jag ska ta med mig in i mitt nya arbete!
Sara Fallström, Risk, kris och säkerhetssamordnare, Individuell Människohjälp

Beskrivning

En kris kommer alltid oväntat och vid fel tidpunkt! Att vara väl förberedd med rutiner och kunskap minskar omfattningen vilket sparar pengar och minskar lidandet för de drabbade.

Alla verksamheter i Sverige ska därför enlig lag ha kunskap och planering för att hantera kriser och katastrofsituationer, och ha ett fungerande krisstöd. Krisgrupper ska regelbundet få utbildning inom ämnet.

Vår digitala självstudiekurs är perfekt för detta ändamål. Den kan genomföras när och var det passar deltagaren och pausas och repeteras efter behov. Samtidigt kan den fungera som en gemensam kunskapsplattform för alla berörda i organisationen.

Här får du såväl teoretiska kunskaper som konkreta verktyg. Utbildningen ger dig ramar för hur din verksamhet bör planera och lägga upp sitt krisberedningsarbete samt hur du som chef tolkar och bemöter en människa i kris.

Vem riktar sig Krishantering, självstudiekurs till?

Den riktar sig främst till chefer eller deltagare i en verksamhets krisledningsgrupp men dem passar också mycket bra för HR-personal och skyddsombud. Utbildningen är utvecklad för att kunna användas inom både offentlig och privat sektor och i såväl stora som små verksamheter.

Innehåll
 • Viktiga begrepp inom risk och krishantering
 • Vilka lagar och regler är relevanta för området?
 • Vilka roller ska ingå i en krisgrupp?
 • Vem har ansvar för vad?
 • Hur ska information och media hanteras vid en kris?
 • Vilka reaktioner bör man vara uppmärksam på vid en kris?
 • Behöver arbetsgivaren hantera kriser i arbetstagarnas privatliv?
 • Hur ska primärt och sekundärt drabbade bemötas?
 • Hur länge varar en kris?
Varför läsa kursen?
 • Fungerar som verksamhetsstöd kring frågor om krishantering.
 • Ger nytillträdda chefer och nya medlemmar i krisgruppen rätt förutsättningar med en gång.
 • Flexibel utbildning som kan genomföras på lediga stunder och pausas och repeteras efter behov.
 • Var förberedd om krisen kommer!
Ämnesområde
Chef och ledarskap
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
3 995 kr/person
Omfattning

Beräkna en heldag i total tid för genomförande.

Digi Flex - Var som helst, när som helst. Ladda ner din utbildning och delta när det passar dig bäst!

Kurstillfällen
Kontakt
Kundtjänst utbildningar
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Här får du teoretiska kunskaper, konkreta verktyg och ramarna för hur din verksamhet bör planera och lägga upp en krishantering.