Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Lär dig vad du som arbetsgivarföreträdare behöver veta för att hantera rehabiliteringsärenden på ett hållbart sätt. Du får en bra kunskapsgrund om skyldigheter och rättigheter, tidsgränser, ersättningar, samverkan och ekonomiska aspekter.

Beskrivning

Rehabiliteringsprocessen är komplex med många faktorer att ta hänsyn till och ett regelverk som ofta ändras. Med den här utbildningen blir du trygg i din roll och vet vad du bör göra i varje steg.

Den här intensiva tvådagarsutbildningen går igenom hela rehabiliteringsprocessen från tidiga signaler på ohälsa, till återgång i arbete eller avslut. Under första dagens eftermiddag ligger fokus på rehabiliteringens ekonomi. Vad är det som kostar i ett sjukfall? Hur räknar man ut vilka insatser som är lönsamma?

Förutom att gå igenom processen steg för steg, diskuterar vi också case och kommer in på frågor som brukar upplevas som problematiska som t.ex.

 • Hur stora anpassningar är rimliga?
 • Hur bemöter vi psykiska funktionsnedsättningar och NPF-diagnoser?
 • Hur hanterar vi misskötsamhet, missbruk och konflikter under rehabprocessen?

Vi jobbar med en blandning av föreläsningar, casestudier och grupparbeten. Det säkerställer att utbildningen blir praktisk och verklighetsnära. Dessutom blir erfarenhetsutbyte en del av lärandet.

Vem riktar sig kursen Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar till?

Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar med rehabiliteringsfrågor som arbetsgivarföreträdare, t.ex. inom HR eller som chef. Den kan också passa dig som jobbar med rehabilitering inom t.ex. företagshälsan, vården eller någon fackförening och som behöver få en större inblick i arbetsgivarperspektivet.

Innehåll
 • Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och tidiga signaler
 • Rätten till sjuklön – Rätten till sjukpenning
 • Rehabiliteringsekonomi
 • Rehabilitering – återgång i arbete, utredning, anpassningar
 • Rehabilitering – inlåsning, omplacering, arbetsträning, gemensam kartläggning m.m
 • Avslut, uppsägning/överenskommelse m. m.
 • Samverkan och olika roller
 • Medarbetarens medverkan i rehabiliteringsprocessen
 • Sekretess
 • När kan det bli aktuellt med subventionerade anställningsformer, t.ex. lönebidrag eller personligt biträde?
 • När ska man ta in annan expertis?
Föreläsare
Emeli Rosshagen
Emeli Rosshagen
leg. arbetsterapeut och personalkonsult
Emeli arbetar på Starck & Partner med att utreda arbetsförmåga, stödja och handleda chefer och HR i komplexa personalärenden. Hon vägleder också medarbetare att finna hållbara vägar framåt under en sjukskrivning/nedsatt arbetsförmåga. I sitt dagliga arbete möter hon de flesta typer av utmaningar som arbetsgivare stöter på i komplexa personalärenden. Hon är även utbildad rehabiliteringskoordinator.
Thomas Aronsson
Thomas Aronsson
Personalekonom
Thomas är personalekonom, konsult och uppskattad föreläsare. Tillsammans med Claes Malmquist har han bl.a. skrivit böckerna ”Rehabiliteringens Ekonomi” och ”Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov”. Han har anlitats som konsult vid flera departementsutredningar och är upphovsman till Metodicum hälsobokslut.
Varför läsa kursen?
 • Förstå arbetsgivarens rehabiliteringsansvar från grunden.
 • Få ett ekonomiskt perspektiv på sjukskrivning och rehabilitering.
 • Verklighetsnära, praktisk utbildning!
 • Diskutera egna frågor och dilemman med kursledare och deltagare!
Ämnesområde
Rehabilitering
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
16 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

2 utbildningsdagar, se nedan vilka utbildningstillfällen som är digitala eller på plats!

Första utbildningsdagen startar 8.30, andra utbildningsdagen avslutas 17.00

 

Digi Live - Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm - delta på plats i centrala Stockholm.

Kurstillfällen
08 februari 2022
Digi Live
05 april 2022
Arbetsmiljöforum, Stockholm
01 september 2022
Digi Live

Passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Anmäl dig till utbildningen

Lär dig Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och vad du som arbetsgivarföreträdare behöver veta för att hantera rehabiliteringsärenden på ett hållbart sätt.