Upptäck och hantera missbruk på arbetsplatsen

Hur kan man identifiera missbruk och hur ska man som arbetsgivare agera vid misstanke. Vad kan man göra när missbruk är bekräftat och vilka är de arbetsrättsliga möjligheterna.

Beskrivning

Alkohol och drogproblem på arbetsplatsen är ofta svåra att upptäcka och kan leda till allvarliga konsekvenser både för den drabbade, arbetskamrater och företaget. Arbetsgivare har mycket att vinna på att agera tidigt och det finns bra evidensbaserade metoder. 

Samtidigt är det viktigt att ha koll på arbetsrätten, kan man göra drogtester och när kan det bli tal om att avsluta anställningen.  

På den här halvdags utbildningen föreläser Ulric Hermansson, forskare och socionom och John Wahlstedt arbetsrättsexpert.

Vem riktar sig till kursen Alkohol och droger i arbetslivet - arbetsrätt och praktiska åtgärder till? 

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och personalansvariga, fackliga företrädare, företagshälsovården, och andra som är intresserade av att hantera och förebygga problem med alkohol och droger på arbetsplatsen. 

Innehåll
  • Hur omfattande är alkohol och narkotikaproblemen på våra arbetsplatser? 
  • Vilka motiv finns för mig som arbetsgivare och arbetstagare att upptäcka och åtgärda alkohol- och narkotikaproblem? 
  • Möjliga praktiska metoder för att upptäcka och åtgärda alkohol- och narkotikaproblem på en arbetsplats, vad säger forskningen? 
  • LAS och anställningsskyddet vid missbruk och misskötsamhet 
  • Tillåtligheten av olika åtgärder som exempelvis alkohol- och drogtester.
  • Hur hanterar jag som arbetsgivare svåra dilemman och fall? 
Föreläsare
John Wahlstedt
John Wahlstedt
Jurist
John är tidigare chefsjurist vid Svenskt Näringsliv. Han satt med i arbetsgruppen som tog fram nya LAS. Han är även en av de mest kunniga i Sverige när det gäller arbetstidsregler då han var nationellt ansvarig för frågor om arbetstid och förhandlare för Sverige vid översynen av EUs arbetstidsdirektiv.
Ulric Hermansson
Ulric Hermansson
Socionom, medicine doktor och universitetslektor vid Karolinska Institutet
Ulrics forskning är inriktad på upptäckt och åtgärder av alkohol- och drogproblem i arbetslivet. Han har lett arbetet med att ta fram Alkoholriktlinjerna från Kompetenscentret för företagshälsa samt varit ansvarig för Folkhälsoinstitutets Riskbruksprojekt vars syfte var att sprida metoder att åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och metodskrifter inom området möjliga alkohol- och narkotikaåtgärder för arbetslivet.
Varför läsa kursen?
  • Få förståelse om vikten att agera tidigt
  • Lär dig hur man identifierar problem
  • Få praktiska tips på agerande när problemet uppstått
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Medel
Pris
3 900 kr/person
Gå 5 betala för 4
Omfattning

Digital halvdagsutbildning

08.00-12.00

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas  Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Utbildning i arbetsrätt och praktiska åtgärder. Förebygg och åtgärda problem med alkohol och droger i arbetslivet.