Säkerhetskultur för OSA

Lär dig tillämpa MTO-perspektivet för att optimera samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation och skapa en god säkerhetskultur. Säkerhetskultur innebär ständig medvetenhet om, och vilja att minimera risker, oavsett om det rör sig om säkerhetsrisker eller risk för psykisk ohälsa.

Beskrivning

Har din organisation koll på fysiska risker, men är sämre på organisatoriska och sociala risker? Vill du bygga vidare på den befintliga säkerhetskulturen för att även motverka psykisk ohälsa? Upplever du att ert arbetsmiljö- och hälsoarbete är alltför fragmentariskt och projektbetonat och saknar ett helhetsperspektiv? Då är den här utbildningen för dig!

Säkerhetskritiska branscher arbetar sedan länge med ett systemperspektiv, eller MTO-perspektiv, för att förbättra hälsa och säkerhet. Det innebär att man tar hänsyn till helheten och samspelet mellan människa, teknik och organisation - MTO.

MTO-perspektivet är också mycket användbart i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och här finns mycket att utveckla i alla delar av arbetslivet, oavsett vilken typ av risker man arbetar med. Särskilt viktigt blir MTO-perspektivet för att säkra arbetsmiljön i kris och osäkerhet som en pandemi.

MTO Säkerhet har sedan 20 år tillbaka arbetat med chefer och medarbetare med fokus på styrning och ledning inom säkerhetskritiska verksamheter. Därmed finns mycket kompetens och erfarenhet som kan överföras mellan branscher och verksamhetsområden.

Under utbildningen får du ta del av både teori och praktik i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och en utvärdering och test kring din egen verksamhet.

Vem riktar sig kursen Säkerhetskultur för OSA till?

Kursen passar chefer, skyddsombud, HR-personal och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor i organisationer.

Innehåll
 • Att leda säkert ur ett arbetsmiljöperspektiv
 • Vad innebär ett systemperspektiv på säkerhet, arbetsmiljö och hälsa?
 • Betydelsen av säkerhetskultur för en hälsosam arbetsplats
 • Hur kan man få med organisatoriska och sociala risker i säkerhetskulturen?
 • Betydelsen av riskhantering och lärande för en bättre arbetsmiljö
 • Vilka organisatoriska och tekniska behov utmanar arbetsmiljöarbetet i en kris och pandemi?
 • Verktyg och metoder som stärker arbetet för bättre arbetsmiljö och hälsa
Föreläsare
Eva-Lotta Nylén
Eva-Lotta Nylén
MTO-specialist, MTO Säkerhet AB
Eva-Lotta är MTO-specialist med beteende, sociala och organisatoriska aspekter samt ledarskap och förändringsledning som specialområde. Hon har en civilekonomexamen och en doktorsexamen i arbets-och organisationspsykologi med inriktning på arbetsmiljöfrämjande organisatoriska åtgärder.
Varför läsa kursen?
 • Utveckla dina förmågor att leda medarbetare och kollegor till en hälsofrämjande, säker och effektiv verksamhet!
 • Få konkreta verktyg och metoder!
 • Ta hjälp av erfarenheter från säkerhetskritiska branscher för ett bättre arbete med OSA.
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Bas
Pris
7 400 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

1,5 utbildningsdagar

Första dagen startar 8.30, andra dagen avslutas 12.00

 

Digi Live - Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Kurstillfällen

Passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Säkerhetskultur för OSA, tillämpa MTO-perspektivet för att optimera samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation och skapa en god säkerhetskultur.