Vi eftersträvar en konstruktiv dialog mellan alla som använder vår Facebooksida. Därför förbehåller vi oss rätten att radera innehåll som vi bedömer är kränkande, hotfullt, stötande eller angriper folkgrupper eller enskilda individer.

Detsamma gäller inlägg som marknadsför andra verksamheter eller bryter mot personuppgiftslagen. Svordomar eller könsord accepteras inte.

Om någon vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan denne stängas av från sidan samt få sina inlägg raderade.

Har du frågor eller vill anmäla något?