Effektiv kompetensförsörjning

Arbetsgivaren har ett tydligt ansvar när det gäller att utbilda chefer och arbetsledare inom grundläggande arbetsmiljö, vilket framgår både i föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt föreskriften 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Samtidigt har många organisationer svårt att lösa kompetensförsörjningen. Kostsamma utbildningsprogram och resor, produktionsbortfall och svårighet med att hitta tiden för utbildning och få ihop datum för större utbildningsinsatser är vanliga hinder.

Idag väljer därför fler och fler verksamheter att låta sin personal gå en digital utbildning som på ett smidigt och effektivt sätt undviker dessa hinder.

Utbildningarna i sig kan göras som punktinsats för en enskild deltagare eller som gemensam kunskapsplattform för hela personalgruppen och ger goda förutsättningar för verksamheter att lyckas med arbetsmiljöarbetet i ett långsiktigt perspektiv.

Våra digitala utbildningar används inom både offentlig och privat sektor och i såväl stora som små verksamheter. Innehållet kan anpassas och kombineras för att fungera som del i koncept. Kontakta oss gärna för rådgivning så berättar vi mer. 

Läs mer om vår Digitala Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Läs mer om vår Digitala utbildning i Krishantering