Deltagare

Systematiskt Arbetsmiljöarbete - fördjupningsutbildning
- Tove Engren, HR Generalist, Försvarsmakten, HR-enheten
Jättebra och lärorikt, nya inputs, bra helhetsbild. Mycket bra material.

- Erik Bergström, Driftledare, Vatten och avlopp på Ljungby kommun
Jag har tidigare gått SAM-grundkursen, och tyckte att fortsättningskursen gav den fördjupning som behövdes. Den var bra och informativ och mycket var helt nytt för mig. På min arbetsplats finns det redan ett arbetsmiljöarbete, men i och med den här kursen har jag fått en större överblick och vet mer vad som behöver kompletteras när jag kommer tillbaka.

- Sandra Nährstrand, PA-konsult, Region Gotland
Kursen var intressant, informativ och det fanns mycket utrymme för dialog och följdfrågor. Jag tycker också att jag har haft ett stort erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna. Jag kommer att gå tillbaka till arbetsplatsen och titta igenom alla föreskrifter och använda mig av dem på rätt sätt!

- Maria Denize. Platschef, personalchef, kvalitets- och miljöchef, Aros Hyresmaskiner
Varför valde du den här kursen? – Jag har gått grundkursen och ville fortsätta att fördjupa mig i arbetsmiljöfrågor. Hos oss har riskanalyser och dokumentation släpat efter i arbetsmiljöarbetet. Jag gick utbildningen med två av våra skyddsombud. Det är viktigt att jag som chef deltar tillsammans med dem, vi ska ju jobba ihop för en bättre arbetsmiljö.
Vad tyckte du om kursen? – Både utbildningen och kursledaren var bra. Det var jätteintressant att se hur andra har det och vi diskuterade praktiska utmaningar i arbetet. Vi fick med oss konkreta checklistor att utgå ifrån som blir till stor hjälp.
Vad hoppas du kunna använda utbildningen till? – Jag kan bygga nätverk med andra som går kursen och vi kan ta hjälp av varandra. Även om vi jobbar i olika branscher har vi mycket gemensamt. Vi är ett ganska litet företag, 38 anställda, som hyr ut maskiner, verktyg, bodar och utrustning till byggbranschen. 

Läs mer om fördjupningsutbildningen i Systematiskt arbetsmiljöarbete