Föreläsaren

 – Patrik Nyström, kursledare för "Svåra samtal blir lättare med kunskap och träning"

”Träna upp dig inför svåra samtal”

Varför ska man gå Svåra samtal blir lättare med kunskap och träning?
– Den här kursen ger dig verktyg för att hantera svåra samtal i vardagen. Det kan handla om att prata med någon som blivit utsatt för mobbning, någon som har missbruksproblem, att lösa konflikter eller att hantera en uppsägning.

Vem tycker du ska gå kursen?
– Alla stöter på svåra samtal på jobbet, så alla kan gå kursen! Men den lämpar sig särskilt för chefer och HR-personal.

Vad kommer deltagarna förhoppningsvis ha lärt sig efter kursen?
– De kommer att ha lärt sig att hantera de egna reaktioner som uppstår vid svåra samtal – och att hantera andras reaktioner. De kommer också att förstå vilka samtal som är svåra för just dem och att lära sig trygghetsskapande kommunikation och samtalstekniker. Mycket handlar om att skapa ett mål för samtalet och att finna en lösning på hur man på bästa sätt når dit. Ofta kan det vara så att chefen är så upptagen att få ut ett budskap att man glömmer hur man framför budskapet. Detta kan göra att samtalet uppfattas som svårare att ta emot.

Hur brukar du lägga upp kursen?
– Jag kommer att varva teori, övningar och erfarenhetsutbyte. Deltagarna kommer att få träna på svåra samtal i rollspel. Ofta är det bra om man kan öva utifrån en situation man själv varit med om.

Läs mer om utbildningen om Svåra samtal