Föreläsaren

Patrik Nyström

Patrik Nyström, kursledare för "Stress - att hantera och arbeta förebyggande"

”Få konkreta verktyg för att hantera stress”

Varför ska man gå "Stress - att hantera och arbeta förebyggande"?
– För att få en baskunskap om vad som händer när man drabbas av stress och för att få tips på hur man hanterar det. Det handlar om både generella åtgärder och verktyg. Men deltagaren kommer också att får svar på frågor om hur just jag kan hantera stress utifrån min person.

Vem tycker du ska gå kursen?
– Den här kursen har en bred målgrupp och vänder sig till alla som behöver veta mer om stress och hur man bäst kan hantera den. Det handlar om både arbetstagare, chefer, HR-personal.

Vad kommer deltagarna förhoppningsvis ha lärt sig efter kursen?
– De kommer att ha lärt sig vad som framkallar stress, vad som händer i kroppen när man är stressad, vilka symptom som stress kan ge, vilka varningssignalerna är, stressens riskfaktorer samt effektiv stresshantering. Kursen är lösningsorienterad.

Hur brukar du lägga upp kursen?
– Jag tycker att det är viktigt att varva teori, övningar och erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att använda sin egen erfarenhet i kursen och att deltagarna är aktiva. Då tror jag att man får ut mest av kursen.

Läs mer om utbildningen: Stress - att hantera och arbeta förebyggande

Deltagare

Erik Nilsson, Novator

Namn: Erik Nilsson
Gör: Produktionsansvarig
Arbetsplats: Novator, ett teknikföretag i Spånga.
Kurs: Stresshantering maj 2017

Varför valde du att gå den här kursen?
– Jag vill lära mig hur man hanterar stressymptom, både hos mig själv och hos mina medarbetare. Jag har ett mindre personalansvar och då är det viktigt att tidigt kunna identifiera när någon mår dåligt och ha verktygen som behövs för att kunna lösa situationen.
Vad tycker du om kursen?
– Jättebra. Det är viktigt att prata om stress och att utbyta erfarenheter. Här får jag träffa andra och höra exempel och lärdomar från personer som är i en liknande sits.
Har du fått några konkreta tips och råd som du kan ta med dig till din arbetsplats?
– Jag tycker att jag har fått belägg för hur viktigt det är att alla arbetsplatser lägger resurser på att få en välmående personal.
– Vi har också gått igenom olika exempel på fall och vad man kan göra för att stötta en person med stressymptom. Allt från identifiering av att allt inte är bra, till risker och hur man kan agera när någon verkligen har stressproblem. Här har jag fått många bra tips på åtgärder.
Om du skulle rekommendera kursen på en skala 1-5. Vad skulle du ge den för betyg?
– En femma. Jag skulle rekommendera alla andra som arbetar med HR-frågor, som är skyddsombud eller har en chefsroll att gå denna kurs.