Föreläsaren

– Christer Hederberg, kursledare för "Risker i verksamheten"

”Riskhantering är en viktig del av arbetsmiljöarbetet”

Varför ska man gå Risker i verksamheten?
– Riskhantering är idag en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Därför behöver den som arbetar med arbetsmiljöfrågor få kunskap kring hur man kan arbeta med risker och riskbedömningar.

Vem tycker du ska gå kursen?
– Framförallt skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud.

Vad kommer deltagarna förhoppningsvis ha lärt sig efter kursen?
– De kommer att ha fått kunskap kring lagar och föreskrifter samt förstå kopplingen mellan arbetsmiljöarbetet och riskhantering. Det kommer att vara ett fokus på verktyg och metoder inom organisationsfrågor och psykiska och sociala frågor. Vi kommer också att diskutera olika begrepp – till exempel skillnaden mellan riskhantering och riskbedömning.

Hur brukar du lägga upp kursen?
– Kursen brukar vara en kombination av grupparbete och föreläsning. Man får prova på verktyg och metoder.

Läs mer om utbildningen: Risker i verksamheten