Deltagare

- Gullie Stenke, Skyddsombud och teamledare, AstraZeneca
Utbildningen var bra upplagd, jag kände igen flera situationer som hur det blir när någon har svårt att samarbeta. Föreläsarna gav många konkreta tips!

- Emma Wikholm, HR-generalist, Lantmäteriet
Jag handleder cirka 80 chefer i ett antal personalärenden. Med den här kursen har jag fått en bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt. Jag tycker att det har varit bra att jobba med olika case. De kommer jag att ta med mig och diskutera i arbetsgrupper. Det har också varit skönt att få ta del av andra organisationers erfarenheter – hur de tänker.

- Bernt Mollenberg, Ägare, Promota Security
Kursen är verkligen jätteintressant – jag är riktigt nöjd! Det är kunniga kursledare och jag har fått nya verktyg och metoder att ta med mig tillbaka, särskilt gentemot kunder. Det finns egentligen inga unika problem – allt går att lösa!

- Mikael Larsson, Fackligt ombud för Unionen, SMT
Kursen har varit intressant och det har varit väldigt bra erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna – vi har haft bra diskussioner. Många har liknande erfarenheter. Ofta är människor ”besvärliga” för att de är utsatta för besvärliga situationer och det gäller att lära sig hantera sådana. Det har också varit intressant att lära sig mer om kränkningar.