Föreläsaren

 – Stefan Flemström, kursledare för "Arbetsrätt – frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv"

”Få kärnan i arbetsrätten serverad”

Varför ska man gå Arbetsrätt – frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv?
– Kan du inte alls något om arbetsrätt innan är detta kursen att börja med! Den ger dig verkligen kärnan i arbetsrätt. Har du tidigare gått utbildningar i arbetsrätt, kan den här dagen ge dig en uppdatering och uppfräschning runt de arbetsrättsliga reglerna. Dessutom får du chansen att träffa andra som arbetar med frågorna och chansen till att utöka ditt nätverk.

Vem tycker du ska gå kursen?
– Kursen har en bred målgrupp. På arbetsgivarsidan så handlar det kanske främst om HR-personal, personalchefer, vd:ar i mindre företag – personer som kommer att arbeta direkt med arbetsrätt. På facksidan handlar det om fackliga företrädare – även skyddsombud. Kursen fungerar också för jurister som behöver lite uppdatering i arbetsrätt. Även journalister som skriver om arbetsrättsliga frågor borde gå utbildningen!

Vad kommer deltagarna förhoppningsvis ha lärt sig efter kursen?
– De kommer att ha lärt sig kärnan i arbetsrätt – främst inriktat på medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). När det kommer till MBL går vi igenom frågor som rör förhandlingsrätt, föreningsrätt och tolkningsföreträde. Och när det gäller LAS pratar vi om regler vid anställning – ingående och upphörande – och om andra centrala frågor kring anställningar, till exempel arbetsskyldighet. Vi går också igenom färska rättsfall.

Hur brukar du lägga upp kursen?
– Det är en heldag. Eftersom det är en grundkurs så går jag som kursledare igenom ganska mycket information. Sedan finns det förstås mycket utrymme för frågor! Jag ser gärna att deltagarna tar med sig frågor och exempel kring sina egna verksamheter. På så sätt blir kursen mer dynamisk och spännande.

Läs mer om utbildningen i Arbetsrätt