Föreläsaren

 – Christer Hederberg, kursledare för "Ännu bättre arbetsmiljö"

”För dig som vill lyfta arbetsmiljöfrågorna till en högre nivå”

Varför ska man gå Ännu bättre arbetsmiljö?
– Har du gått BAM (Bättre Arbetsmiljö) och känner att du vill lyfta arbetsmiljöfrågorna till en högre nivå, är detta kursen för dig! Kursen kan hjälpa dig att delta i utvecklingen av arbetsmiljön på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt.

Vem tycker du ska gå kursen?
– Den som vill arbeta vidare med arbetsmiljö med fokus på struktur, systematik, verktyg och metoder. Det handlar om skyddsombud, arbetsledare, medlemmar i skyddskommittéer, HR-personal med flera.

Vad kommer deltagarna förhoppningsvis ha lärt sig efter kursen?
– Hur man väcker liv i en trött skyddskommitté, hur riskhantering, handlingsplaner och uppgiftsfördelning blir levande och dynamiska, hur personalavdelningen kan bli en större resurser i arbetsmiljöarbetet för ökad samverkan och mycket mer!

Hur brukar du lägga upp kursen?
– Kursen är två dagar lång och brukar vara en kombination av grupparbete och föreläsning. I slutet kommer man att få hålla en redovisning.

Läs mer om utbildningen: Ännu bättre arbetsmiljö