WorkingLife är ett evenemang och en mötesplats som riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor. Träffa andra och lär dig mer om allt från generella arbetsmiljöfrågor, hälso- och friskvård samt frågor om kompetensförsörjning, CSR, integration, jämställdhet m.m.

Seminarieprogrammet och konferensens teman berör aktuella ämnen inom områden som exempelvis hälsa, ledarskap, arbetsmarknadspolitiska frågor, kompetensförsörjning, välfärd och utveckling. Föreläsare och paneldeltagare är noga utvalda i samverkan med olika intressenter och samarbetspartners för att säkerställa relevans, aktualitet och kvalitet.

Målgrupper är bland annat personalchefer, fackligt förtroendevalda, skyddsombud, politiker, journalister, forskare och mellanchefer i privat och offentlig sektor. Evenemanget vänder sig också till de företag och organisationer som är verksamma inom arbetsmarknadsområdet som t.ex. bemannings- och utbildningsföretag, aktörer inom företagshälsovård och friskvård, myndigheter samt intresseorganisationer och fackförbund.

WorkingLife är ett ypperligt tillfälle att lära känna nya intressanta människor och knyta kontakter med nyckelpersoner, medarrangörer, partners och övriga deltagare.