Exempel på projektuppdrag

 

Processtöd Projektutveckling

Processtöd stockholm

Processtöd var en kostnadsfri stödstruktur som tillhandahölls av Svenska ESF-rådet. Inom denna stödstruktur erbjöds processtöd inom jämställdhetsintegrering, tillgänglighet, projektutveckling och strategisk påverkan och lärande.

 

Inclusive Europe – transnationellt arbete

Inclusiveeurope

Ett transnationellt projekt för att skapa och utveckla ett europeiskt utbyte och kompetensutveckling i transnationalitet.

 

Gender-CoP

Gendercop.eu

Svenska ESF-rådet har som projektägare blivit beviljade pengar från EU-kommissionen för att leda ett transnationellt jämställdhetsnätverk ”The European Community of Practice on Gender Mainstreaming” (Gender-CoP) under 2010-2013. Utförare var Arbetsmiljöforum.

http://www.gendercop.eu/

 

Tema Likabehandling – likabehandling i arbetslivet

Temalikabehandling

Tema Likabehandling arbetar för lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering i arbetslivet. Det är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper. Uppdraget är att göra kunskapen från projekt inom Socialfonden användbara för andra aktörer i arbetslivet.