Erfarenhet och drivkraft

Vår historik, kompetens inom arbetsmiljöfrågor samt verksamhetens breda kontaktyta mot arbetslivet skapar goda förutsättningar för intressanta samverkansmodeller som kan skapa, driva och nå ut med ny kunskap.
Vi har stor erfarenhet en mängd olika typer av långa och omfattande projekt och kan hjälpa dig att initiera, utveckla och driva projekt.