Vilken typ är du när någon mobbas på jobbet?

2016-08-24

Hur förhåller du dig till mobbning på jobbet? Är du den passiva typen eller medlaren? Vem vill du vara? Läs om sex sätt att agera när andra blir mobbade.

Det är forskare vid Köpenhamns universitet som identifierat några sätt som kännetecknar reaktioner kring mobbning på en arbetsplats. Tanken är att de sex typerna ska bli ett underlag för att lösa konflikter på verksamheter i Danmark, som ett led i kampanjen ”Grip in mot mobbning”.
Några stöttar den mobbade, medan andra är passiva. Genom att förhålla oss till hur vi själva agerar blir vi mer medvetna och gör oss bättre förberedda på att gripa in om någon blir mobbad, enligt forskarna.

De sex förhållningssätten:

Igångsättaren
Du är den som startar mobbningen. Kanske genom att bjuda in kollegorna till en Afterwork på fredag – alla utom Lena, den person på jobbet som du inte gillar.

Assistenten
Du är medlöparen, som tycker det är helt okej att inte bjuda Lena. Och det är absolut inget att ha dåligt samvete för.

Den passiva
Du hoppar över fredagsölen, för du tycker det är konstigt att Lena inte blir bjuden. Men du säger inget om det. Varken till mobbarna eller Lena själv.

Sympatisören
Du tycker att det är synd om Lena, som inte får följa med. Du säger inte till Igångsättaren och Assistenten, men du berättar för Lena att du tycker det är fel och att du kan förstå om hon är ledsen och arg.

Försvararen
Du är rasande över att Lena blir behandlad så dåligt och du säger direkt till Igångsättaren att det verkligen är tarvligt. Allt medan Lena står bredvid och tittar på.

Medlaren
Du finner dig inte i att Lena blir utfryst från gemenskapen. När du hör om Igångsättaren och Assistentens planer på AW utan henne går du över till dem och säger att du tycker det är dålig stil att Lena inte är bjuden. Du fortsätter med att säga att de tillsammans bör gå igenom vad det finns för spänningar mellan dem.

Enligt rapporten, som citeras av forskning.no, är det bästa sättet att agera på, om man upplever att en kollega blir mobbad, att vara den neutrala medlaren. Den som går in i konflikten utan att nödvändigtvis välja sida.

//Du&jobbet, Hans Lundgren