Viktigt få med flera i förändring

2018-02-20

Hur undviker man att arbetsmiljöarbetet blir en fråga vid sidan av som står och faller med någon eldsjäl? Åsa Wolgien Nilsson har länge arbetat med förändring i arbetslivet och vet hur arbetsmiljöfrågor kan drivas både hållbart och strategiskt.

Hur brukar du göra när du får en idé som kan ändra något till det bättre på jobbet? Tänker du ut det mesta själv och driver på, eller bjuder du tidigt in andra att bidra?
Arbetsmiljöarbetet blir lätt beroende av eldsjälar, konstaterar Åsa Wolgien Nilsson, som är en av Arbetsmiljöforums utbildare.

Problemet med den saken är dels att eldsjälen kan komma att stå ensam och tröttas ut, dels kan arbetet falla ihop om personen slutar.
– Ett vanligt fel som engagerade personer lätt gör, det kan gälla HR eller skyddsombud, är att de inte lägger ner nog kraft på att involvera andra att driva frågorna så att även de känner ägarskap.

Hur gör man då när man bjuder in?
– Fråga: ”Vad tänker du om hur vi har det nu?”, lyssna på svaren och var beredd på att utveckla idéerna med hjälp av de övrigas tankar. Med öppna frågor och nyfikenhet kan olika tankar och idéer flätas samman till något nytt.
Ibland är ledningen på ett företag inte särskilt bra på att beställa arbetsmiljöinsatser, konstaterar hon. Istället för att vänta på att få uppdraget ”Ändra vår syn på hälsa och sjukfrånvaro, föreslå insatser!” måste HR kanske själva driva på.
– Då gäller det att fundera på hur man bäst startar ett förändrat arbetssätt och får med sig hela ledningssystemet. Utan dess stöd kommer det att bli svårt med nödvändiga prioriteringar och långsiktighet. 
Ett sätt kan vara att säga till ledningsgruppen att man vill starta med att kartlägga nuläget i organisationen. Be sedan att få återkomma och ha en dialog om resultatet för att skapa en gemensam bild och medvetenhet om varför ett brett utvecklingsarbete av arbetsmiljön måste ske.

– Det gäller att involvera på rätt sätt. Inte be VD hjälpa till att tycka om frågeformuläret...
Hon understryker vikten av att arbeta med kommunikation, relationer och struktur som är hållbarhet i det här sammanhanget. 
Arbetsmiljöarbete kan lida av viss kortsiktighet, då många organisationer gör ettåriga planer. Åsa Wolgien Nilsson rekommenderar därför ett mer strategiskt arbetssätt.
– Det är då viktigt med en gemensam målbild som beskriver hur arbetsmiljön ska vara om ca fem år. Börja med en analys av läget idag och av vart ni vill komma, råder hon. Handlar det till exempel om friskare medarbetare behövs troligen
flera insatser som tar tid. Kanske att se över ledarskapet, påverka värderingar, se till att medarbetarna har rätt kompetens och vara mer öppen med information.

För att ta sig fram krävs ett strukturerat utvecklingsarbete med t ex prioriteringar, tydliga roller och uppföljning. När Åsa och Maria Martinsson (se ruta) leder kursen Hållbart strategiskt arbetsmiljöarbete fokuserar de på kommunikation, relationer och strukturer. Det vill säga hur deltagarna arbetar med olika frågor, snarare än på vilka arbetsmiljöfrågor som prioriteras.
På utbildningen uppmuntras deltagarna att reflektera och att dela med sig av sina erfarenheter. Det är ofta till stor glädje för alla.

Vad har du själv lärt dig som utbildare?
– Hur mycket energi och kraft som vi skapar med dialog. Hur viktigt det är för lärandet med tid för reflektion. Hur roligt det är att se människor inspireras och utvecklas.

KURS: HÅLLBART STRATEGISKT ARBETSMILJÖARBETE

Handlar om: Hur man får rätt saker att hända med ett långsiktigt arbets- och förhållningssätt.
Målgrupp: De som redan har viss erfarenhet av att driva arbetsmiljöfrågor.
Kursen hålls av: Arbetsmiljöforums utbildare Åsa Wolgien Nilsson ihop med Maria Martinsson, som är diplomerad förändringsledare med lång erfarenhet av bl a strategiskt ledningsstöd.

Läs mer om kursen här