Var fjärde känner sig inlåst på jobbet

2018-08-28

Runt var fjärde anställd upplever att de inte kan ta sig vidare till nya jobb. Ny forskning visar att de ”inlåsta” mår sämre än andra anställda.

Du har en tjänst som du inte trivs med men känner att du inte kan få en likvärdig tjänst på en annan arbetsplats. Sådan är situationen för omkring fem procent av de anställda i Sverige. Ytterligare runt 20 procent är hyggligt nöjda på sin nuvarande arbetsplats i stunden men vill byta på sikt. Dessa personer tror inte heller att de kan få andra likvärdiga tjänster, och riskerar också att känna sig inlåsta.
– Att uppleva sig inlåst påverkar hur man mår. Det finns ett samband med depressiva symptom och det allmänna hälsotillståndet, säger Johanna Stengård, nybliven doktor i psykologi på Stockholms Universitet.

/var-fjarde-kanner-sig-inlast-pa-jobbet/johanna-stengard.jpg

Hon har nyligen avslutat sin avhandling som just handlar om anställda som inte upplever att de har möjlighet att få likvärdiga jobb på andra arbetsplatser, det vill säga känner sig inlåsta.
I sin forskning har hon tittat på flera tusen individer (se faktaruta) från hela arbetsmarknaden. Framförallt är det lägre tjänstemannajobb och arbetare som inte kräver särskild yrkesutbildning som befinner sig i riskzonen för inlåsning, visar Johanna Stengårds forskning.

Hon konstaterar också att fenomenet i högre grad drabbar personer som är överkvalificerade för sitt jobb.
– Tidigare forskning har visat att överkvalificerade har svårare att få andra jobb. Det kan vara så att arbetsgivaren blir lite misstänksam, eller att man har en utbildning som inte efterfrågas, säger Johanna Stengård.
Kön, ålder, bostadsort och familjeförhållanden spelade dock mindre roll när det gällde upplevelsen av att vara inlåst.

Varför är inlåsning då ett problem? Johanna Stengård menar att det finns flera aspekter.
– Det är viktigt för individen, men också för arbetsgivaren. Man kan tänka sig att det kan leda till sjukskrivningar. Arbetsgruppen kan också påverkas om någon inte är motiverad på jobbet.

Även ur ett samhällsperspektiv finns ett dilemma.
– Om man är fast i ett jobb man inte trivs med står man samtidigt i vägen för någon annan som kanske skulle passa bättre där. Alla skulle tjäna på om fler upplevde sig vara på rätt plats.

Hur gör man då för att komma vidare om man tillhör den grupp som upplever sig inlåst? Johanna Stengård har flera råd. Dels handlar det om den mentala biten, där kan samtal exempelvis med en yrkescoach vara en pusselbit.
– Dels handlar det om att försöka se till att man är anställningsbar, ta kurser, att prata med sin chef om man kan göra arbetsuppgifter som passar en bättre. Om man har ett jobb där det är möjligt kan man själv försöka styra mer över vad man ska göra på jobbet.

FAKTA

Johanna Stengårds avhandling innehåller tre delstudier. Två av dem innehöll över 3000 deltagare. I den tredje studien deltog knappt 1000 personer.

Du&jobbet har tidigare skrivit om liknande frågor. Läs exempelvis om stressen av att arbeta med för ”enkla” arbetsuppgifter här.